15 Septembrie, 2019

CALENDAR FISCAL. Ce formulare avem de depus la Fisc în august? Consultă lista completă

În acest articol găsiţi o listă cu toate formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate în august 2014, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:

• 7 AUGUST

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 11 AUGUST

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

- Formular 020
– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române

- Formular 070
– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

- Formular 096
– Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

- Plata
taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

- Plata
taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 AUGUST

- Declarația intrastat pentru luna precedentă

• 18 AUGUST

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

- Depunerea jurnalelor
privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

- Situaţiile
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă

- Situaţia centralizatoare
privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

- Situaţia centralizatoare
privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

- Situația centralizatoare
privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă

- Depunerea Situaţiei
produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

- Situaţia centralizatoare
privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – pentru luna precendentă

- Evidenţa
achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

- Plata
cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

- Plata
impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

• 25 AUGUST

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

- Formular 100
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

- Formular 112
– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă

- Formular 224
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

- Formular 300
– Decont de taxă pe valoarea adăugată

- Formular 301
– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

- Formular 311
– Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

- Formular 390 VIES
– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

- Formular 394
– Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

- Depunerea Declaraţiei
privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

- Plata
impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

- Efectuarea plăţii
cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

- Plata
contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2014 (taxa de clawback)

- Plata
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator respectiv de către agenţiile de ocuparea a forţei de muncă pentru şomeri

• 26 AUGUST

- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

————————————(P)————————————

În Lege5 Online, Calendarul fiscal poate fi personalizat în funcţie de domeniul de activitate în care lucraţi, însă există şi posibilitatea de a crea propriile calendare. Totodată, puteţi seta alerte pentru obligaţiile trecute în calendare.

Aflaţi mai multe despre Calendarul fiscal Lege5 de AICI.

calaug14_


comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu