19 Ianuarie, 2018

CALENDAR FISCAL: Azi este ultima zi pentru depunerea Formularului 301 (trimestrial)!

Potrivit Calendarului fiscal, astăzi, 22 aprilie 2013, este termenul limită de depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent – Formular 301.

Conform Ordinului ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii acestei obligaţii fiscale, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001

Descarcă şi consultă Formularul 301 şi Instrucţiunile de completare!

ATENŢIE! Acest formular este inclus doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.

* Data depunerii Formularului 301

În cadrul  art. 1524 , alin. (7) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 343/2006), se precizează că,  în termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, un decont special de taxă, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent dacă au fost sau nu furnizate servicii electronice în perioada fiscală de raportare.

f301a
Sursa foto: Lege5.ro

Primul trimestru a inclus lunile ianuarie, februarie şi martie, iar în cursul acestei luni trebuie depuse obligaţiile fiscale pentru trimestrul I. Deoarece data de 20 aprilie a fost într-o zi nelucrătoare, termenul limită se extinde până astăzi, 22 aprilie.

* Cine depune Decontul special de TVA pentru trimestrul precedent?

Categoriile de contribuabili vizate se referă la persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile.

Persoana impozabilă nestabilită înseamnă persoana impozabilă care nu are un sediu fix şi nici nu este stabilită în Comunitate, căreia nu i se solicită din alte motive să se înregistreze în Comunitate în scopuri de TVA şi care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile stabilite în Comunitate.

f301b
Sursa foto: Lege5.ro

* Cum se depune formularul 301?

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune, în format electronic, astfel:

‐ la registratura organului fiscal competent;

‐ la poştă, prin scrisoare recomandată;

‐ prin completare pe site‐ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală  de către contribuabilii eligibili conform reglementărilor de utilizare a serviciului.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoțit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistență, semnat şi ştampilat conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

‐ un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

‐ un exemplar se păstrează de contribuabil.

Formatul electronic al decontului special de taxă pe valoarea adăugată se obține prin folosirea programului de asistență  elaborat de ANAF  şi se transmite organului competent pe suport electronic. Programul de asistență este pus la dispoziție gratuit contribuabililor de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

Consultă Instrucţiunile de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor online!

***

Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro, însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal. 

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu