Calendar fiscal 2014

Calendarul fiscal cuprinde toate obligaţiile fiscale aferente anului 2014 – organizate pe luni calendaristice şi în funcţie de termenele-limită de depunere.

Mai multe informaţii despre obligaţii şi despre contribuabilii vizaţi găsiţi în Calendarul fiscal Lege5. Totodată, acolo puteţi descărca şi declaraţii în format PDF.

IANUARIE 2014

• 10 ianuarie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 ianuarie

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul …
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precendentă)
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Declarația intrastat pentru luna precedentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
- Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut
- Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut
- Declaraţia pe propria răspundere privind privind producţia de bere pe anul în curs
- Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent
- Formular 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit

• 20 ianuarie

- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent

• 27 ianuarie

- Formular 094 – Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent
- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă / pentru trimestrul precedent
- Formular 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 şi a modului de determinare a acesteia
- Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Cererea de restituire a accizelor de către importatori (pentru trimestrul precedent)
- Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent
- Virarea impozitului pe dividende la bugetul de stat în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc
- Depunerea notificării de către cei care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei

• 31 ianuarie

- Formular 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
- Formular 010 (persoane juridice), Formular 070 (persoane fizice) – Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
- Formular 012 – Notificare privind modificarea sistemului annual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit
- Formular 220 – Depunerea Cererii pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu depunerea Declarației privind venitul estimat / norma de venit pentru anul în curs SAU Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2012 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi SAU Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit
- Formular 600 – Declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse energetice achiziţionate in decursul unui an calendaristic

FEBRUARIE 2014

• 7 februarie

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 februarie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice român
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 februarie

- Declarația intrastat pentru luna precedentă

• 17 februarie

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – pentru luna precendentă

• 25 februarie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 306 – Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 392A – Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …
- Formular 392B – Declaraţia informativă privind livrările de bunuri prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …
- Formular 393 – Declarația informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2013 (taxa clawback)

• 28 februarie

- Formular 205 – Declaraţia informative privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit
- Formular 400 – Declaraţia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate
- Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi
- Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe

MARTIE 2014

• 7 martie

- Depunerea declaraţiei pe propria răspundere pentru contribuabilii persoane juridice care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare
- Formular 092
– Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 martie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 martie

- Declarația intrastat pentru luna precedentă

• 17 martie

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precendentă)
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
- Formular 204 – Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

• 25 martie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 101 – Definitivarea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2014
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor
- Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale – pentru anul în curs
- Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

APRILIE 2014

• 7 aprilie

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 aprilie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 aprilie

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul …
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precendentă)
- Declarația intrastat pentru luna precedentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

• 22 aprilie

- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

• 25 aprilie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (lunar / trimestrial)
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă / pentru trimestrul precedent
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2014
- Cererea de restituire a accizelor de către importatori (pentru trimestrul precedent)
- Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent

• 30 aprilie

- Formular 120 – Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent
- Formular 130 – Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul trecut
- Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2013

MAI 2014

• 8 mai

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 12 mai

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 mai

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – pentru luna precendentă
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Declarația intrastat pentru luna precedentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

• 26 mai

- Formular 097 - Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Depunerea Declaraţiei privind impozitul pe construcţii (se declară prin Formularul 100) şi plata impozitului pe construcţii
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă
- Formular 200 – Declaraţia privind veniturile realizate din România pentru anul trecut
- Formular 201 – Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate pentru anul trecut
- Formular 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit
- Formular 221 – Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit
- Formular 223 – Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2014 (taxa de clawback)

• 30 mai

- Depunerea situaţiilor
financiare pentru anul 2013

IUNIE 2014

• 6 iunie

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 iunie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 iunie

- Declarația intrastat pentru luna precedentă

• 16 iunie

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – pentru luna precendentă

• 25 iunie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
- Plata
impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I
- Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2014
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc – aferentă trimestrului următor
- Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

IULIE 2014

• 7 iulie

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 iulie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 iulie

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul …
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – pentru luna precendentă
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
- Declarația intrastat pentru luna precedentă
- Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut
- Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

• 21 iulie

- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

• 25 iulie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 101 – Declaraţie privind impozitul pe profitul obţinut de fiecare sediu permanent
- Formular 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă / pentru trimestrul precedent
- Formular 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal – aferente semestrului precedent
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
- Plata
impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată)
- Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculează impozitul (prin formularul 100)
- Plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator respectiv de către agenţiile de ocuparea a forţei de muncă pentru şomeri
- Cererea de restituire a accizelor de către importatori – pentru trimestrul precedent
- Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent

AUGUST 2014

• 7 august

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 11 august

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 august

- Declarația intrastat pentru luna precedentă

• 18 august

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – pentru luna precendentă
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

• 25 august

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 - Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311
– Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
- Plata
impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2014 (taxa de clawback)
- Plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator respectiv de către agenţiile de ocuparea a forţei de muncă pentru şomeri

SEPTEMBRIE 2014

• 5 septembrie

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 septembrie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 septembrie

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precendentă
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Declarația intrastat pentru luna precedentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

• 25 septembrie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
- Efectuarea plăţii
cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2014
- Plata
taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor
- Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
- Plata impozitului pe construcţii (a doua rată)
- Plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator, respectiv de către agenţiile de ocuparea a forţei de muncă pentru şomeri
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

• 30 septembrie

- Formular 313 – Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii
- Formular 318 – Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul Fiscal

OCTOMBRIE 2014

• 7 octombrie

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 octombrie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 octombrie

- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul …
- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Declarația intrastat pentru luna precedentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

• 20 octombrie

- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

• 27 octombrie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă / pentru trimestrul precedent
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
- Plata
impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată)
- Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
- Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculează impozitul
- Plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator respectiv de către agenţiile de ocuparea a forţei de muncă pentru şomeri
- Cererea
de restituire a accizelor de către importatori – pentru trimestrul precedent
- Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent

NOIEMBRIE 2014

• 7 noiembrie

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 noiembrie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea DECLARAŢIEI – DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 noiembrie

- Declarația intrastat pentru luna precedentă

• 17 noiembrie

- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precendentă
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

• 25 noiembrie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2014 (taxa de clawback)
- Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată)

DECEMBRIE 2014

• 8 decembrie

- Formular 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

• 10 decembrie

- Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
- Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
- Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
- Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- Plata taxei hoteliere și depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

• 15 decembrie

- Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă
- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă
- Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă
- Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
- Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precendentă
- Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
- Declarația intrastat pentru luna precedentă
- Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
- Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată)

• 19 decembrie

- Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
- Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă
- Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
- Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
- Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
- Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
- Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
- Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
- Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
- Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a
- Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2014
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor
- Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2015
- Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

• 25 decembrie

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
- Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Notă: Calendarul va fi actualizat periodic în caz că intervin modificări.

Sursa: Lege5.ro | Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu