22 Octombrie, 2019

Calcularea pensiei cu considerarea perioadelor de şomaj

Potrivit art. 98 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, pentru perioadele în care persoana a fost șomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale. 

Dispoziţiile citate mai sus se referă la perioade în care persoana a fost șomer începând cu 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000. Reglementarea privește perioadele în care persoana a fost șomer și care, potrivit legislației în vigoare după data de 1 aprilie 2001, constituie perioade contributive.

Încadrarea este dată de art. 6. (1) punctul III din Legea nr. 263/2010, potrivit căruia în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri.

Potrivit prevederilor din Codul fiscal, plata contribuţiilor se face, pentru şomeri, de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială ori de indemnizații de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, și pentru care dispozițiile legale prevăd plata de contribuții de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Tot potrivit Codului fiscal, pentru indemnizaţiile de şomaj contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul public de pensii datorează contribuția de asigurări sociale.

Pentru perioadele în care persoana a fost șomer, la determinarea punctajului lunar în vederea calculării drepturilor de pensie se iau în considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale. 

Pentru ajutorul de şomaj anterior datei de 1 aprilie 2001

Perioadele în care persoanele au beneficiat de ajutor de șomaj anterior datei de 1 aprilie 2001 – când a intrat în vigoare Legea nr. 19/2000 (ulterior abrogată prin actuala Lege nr. 263/2010), deși au constituit vechime în muncă, nu reprezintă perioade contributive.

Art. 49 din Legea nr. 263/2010 precizează că în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

În dispozițiile tranzitorii ale Legii nr. 263/2010 se mai precizează că pentru perioadele necontributive care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe țară din perioadele respective.

Tot prin Dispozițiile tranzitorii, legea în vigoare prevede, prin art. 165 că la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile de mai sus se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare. 

Trimiterile de mai sus au la bază considerente din soluţia de respingere a unei excepții de neconstituționalitate pe care o puteți consulta în Decizia nr. 796/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019.

Ai nevoie de Decizia nr. 796/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu