17 August, 2017

Burse, stagii şi vizite de studiu prin Programul de învăţare de-a lungul vieţii

Programul de învăţare de-a lungul vieţii, iniţiat prin decizia adoptată de Parlamentul European şi Consiliu la 15 noiembrie 2006, anunţă un nou Apel de proiecte pentru susţinerea activităţilor de cooperare în educaţie şi formare pe întreaga viaţa şi promovarea organizaţiilor care activează la nivel european.

Obiectivul general al programului este de a contribui, prin învăţarea de-a lungul vieţii, la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială, asigurând în acelasi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare.

Programul urmăreşte, în mod special, favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

Solicitanţi eligibili. Pot solicita finanţare administraţiile, autorităţile locale şi regionale, centrele de formare, centrele de cercetare, universităţile, şcolile, sindicatele, federaţiile. Candidaţii trebuie să fie stabiliţi în una dintre următoarele ţări:

- cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;

- ţările SEE/AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia;

- ţări candidate: Croaţia, Turcia;

- Albania, Bosnia şi Herţegovina, fosta Republica iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia (doar pentru acţiunile incluse în program enumerate la secţiunea A punctul 2 din anexa la Decizia nr. 1720/2006/CE).

De asemenea, candidaţii din fosta Republica iugoslavă a Macedoniei sunt eligibili pentru următoarele acţiuni:

- vizitele pregătitoare Comenius, Grundtvig, Erasmus şi Leonardo da Vinci;

- Programele Comenius şi Grundtvig de formare la locul de muncă;

- vizite şi schimburi Grundtvig;

- mobilitatea studenţilor pentru studii prin Programul Erasmus;

- mobilitatea personalului prin Programul Erasmus – misiuni de predare;

- vizite de studiu în cadrul Activităţii-cheie 1 din Programul transversal;

- Programul de mobilitate Leonardo da Vinci.

Condiţii de finanţare. Bugetul total alocat acestei cereri de propuneri este estimat la 1.276 de milioane euro.

Termene limită. Principalele termene limită sunt următoarele:

* Mobilitatea individuală a elevilor în cadrul Programului Comenius: 3 decembrie 2012.

* Comenius, Grundtvig (formare la locul de muncă) – primul termen: 16 ianuarie 2013; termene ulterioare: 30 aprilie 2013, 17 septembrie 2013. (Alocaţii de studiu) Comenius: 31 ianuarie 2013.

* Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig (Proiecte multilaterale, reţele şi măsuri adiacente): 31 ianuarie 2013.

* Leonardo da Vinci (Proiecte multilaterale pe tema transferului de inovare): 31 ianuarie 2013.

* Leonardo da Vinci: Mobilitate (inclusiv certificatul de mobilitate Leonardo da Vinci); Erasmus: Cursuri intensive de limbi străine (EILC): 1 februarie 2013.

* Programul Jean Monnet: 15 februarie 2013.

* Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig (Parteneriate); Comenius (Parteneriatele Comenius Regio); Grundtvig (Ateliere): 21 februarie 2013.

* Erasmus (Programe intensive (IP), Mobilitatea studenţilor pentru studii şi stagii – inclusiv certificatul de stagiu Erasmus prin intermediul unui consorţiu şi Mobilitatea personalului – misiuni de predare şi formare a personalului): 8 martie 2013.

* Grundtvig (Alocaţii de studiu, Proiecte de voluntariat pentru persoane în vârstă): 28 martie 2013.

* Programul transversal (Activitatea cheie 1 – vizite de studiu) – primul termen: 28 martie 2013; al doilea termen: 15 octombrie 2013.

* Programul transversal: toate celelalte activităţi: 28 februarie 2013.

Mai multe informaţii despre program, precum şi documentele necesare sunt disponibile pe site-ul LLP (Lifelong learning Programme, Funding opportunities 2013 – Education, Audiovisual&Culture Executive Agency)

Sursa: stiriong.ro/PONTgranturi.ro

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu