22 Februarie, 2018

Bunuri şi servicii nesatisfăcătoare: propunerile UE privind soluţionarea extra-judiciară a litigiilor

Pe 12 martie 2013, Parlamentul European s-a pronunţat în favoarea noii legislaţii privind rezolvarea alternativă a litigiilor (Alternative Dispute Resolution – ADR) şi rezolvarea online a litigiilor (Online Dispute Resolution – ODR) cu privire la calitatea nesatisfăcătoare a bunurilor şi serviciilor reclamată de consumatori.

Votul confirmă acordul politic la care s-a ajuns în decembrie 2012 pe cele două proiecte legislative înaintate de Comisie în 2011. Legislaţia este aşteptată să fie aprobată în scurt timp.

Reglementările privind ADR vor permite consumatorilor să rezolve pe cale alternativă orice fel de litigii izvorâte din relaţiile contractuale cu comercianţii, indiferent dacă achiziţionarea bunurilor sau a serviciilor a fost făcută online sau offline, în ţară sau în străinătate.

În ce priveşte reglementarea ODR, se preconizează realizarea unei platforme la nivelul Uniunii europene prin care consumatorii să îşi poată rezolve diferendele de pe urma tranzacţiilor online. Platforma va reuni toate entităţile naţionale de rezolvare alternativă a diferendelor şi va fi operaţională în toate limbile Uniunii Europene.

Statele membre ale UE vor avea la dispoziţie un interval de doi ani pentru a pune în aplicare reglementările ADR/ODR, iar platforma pentru ODR va fi operaţională la sfârşitul anului 2015.

După cum aprecia Comisarul pentru sănătate şi politici de consum, Tonio Borg, reglementările vor permite rezolvarea litigiilor în afara instanţelor de judecată, repede şi cu cheltuieli reduse. Soluţia este avantajoasă şi pentru comercianţi, în măsura în care aceştia vor putea să îşi menţină bunele relaţii cu clienţii şi să evite cheltuielile judiciare.

Uneori, consumatorii întâmpină dificultăţi în soluţionarea problemelor legate de produse sau servicii nesatisfăcătoare – de exemplu, când un comerciant refuză să repare un laptop care s-a stricat în perioada de garanţie sau un agent de voiaj refuză să restituie banii atunci când vacanţa pe care a organizat-o nu a decurs corespunzător. Situaţia este şi mai dificilă în cazul tranzacţiilor on-line şi al celor transfrontaliere.

Diferendele de acest tip vor pute să fie pot fi soluţionate rapid, eficient şi ieftin fără prezentarea în instanţă, apelând la organismele de soluţionare alternativă a litigiilor (ADR).

Din păcate, pentru moment nu toate ţările UE au organisme ADR care să acopere toate tipurile de litigii dintre consumatori şi comercianţi. Mai mult, unele entităţi ADR nu îndeplinesc standardele minime de calitate.

Prin urmare, consumatorii nu sunt întotdeauna în măsură să îşi soluţioneze problemele şi pot pierde bani.

Pe acest fond survine propunerea de noi reglementări (două acte legislative complementare), pentru a-i ajuta pe consumatori să-şi rezolve litigiile cu comercianţii pe cale extrajudiciară.

Datorită noilor norme:

- consumatorii vor putea apela la organisme ADR pentru orice litigiu, indiferent de produsul sau serviciul cumpărat şi de ţara de unde l-au achiziţionat;

- se va îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de organismele ADR, acestea trebuind să dea dovadă de imparţialitate, corectitudine, transparenţă şi eficienţă;

- organismul ADR relevant va fi uşor de găsit, întrucât facturile şi chitanţele vor trebuie să precizeze entitatea care poate fi contactată în cazul unui litigiu;

- se va înfiinţa o platformă europeană pentru litigiile legate de achiziţiile on-line din alte ţări ale UE – consumatorii vor fi în măsură să înainteze litigiul pe cale electronică şi să-l soluţioneze on-line.

Consumatorii îşi vor putea soluţiona litigiile într-un mod simplu, rapid şi eficient, fără să fie nevoiţi să apeleze la căi judiciare.

Întreprinderile vor putea soluţiona litigiile cu consumatorii într-un mod simplu, rapid şi eficient, evitând procedurile judiciare şi costurile excesive asociate acestora, precum şi daunele provocate reputaţiei. 

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu