Norma CIFGA „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului”

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) a emis Hotărârea nr. 20 din 12 februarie 2015 privind aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului”. Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 133/23 februarie 2015 și a intrat în vigoare la data de 23 februarie 2015.

În baza Normei, Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. poate asigura, în numele și în contul statului, exporturi românești de bunuri și/sau servicii cu plata amânată, realizate într-o perioadă de minim doi ani, și investiții românești în străinătate, împotriva pierderilor cauzate de riscuri comerciale, politice sau de forță majoră. Polițele de asigurare sunt emise pentru asigurarea creditului furnizor, asigurare a creditului cumpărător și asigurare a investițiilor românești de capital în străinătate.

Asigurarea creditului la export (credit furnizor și credit cumpărător) acoperă pierderile suportate de asigurat în perioada de pre-livrare și/sau post-livrare, ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori de natură comercială (e.g. neefectuarea plății la termen, insolvența debitorului), politică (e.g. moratoriu, dificultăți economice, măsuri legale) sau de natura forței majore (e.g. inundații, cutremure, războaie).

Asigurarea investițiilor românești de capital în străinătate acoperă pierderile suportate de asigurat ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori:

  • evenimente politice, dificultăți economice sau măsuri legislative care intervin în țara gazdă și care întârzie transferul fondurilor;
  • expropriere;
  • război și revolte civile;
  • nerespectarea acordului de investiție de către guvernul țării-gazdă.

Asigurarea nu acoperă exportul de armament, de mărfuri înscrise în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de susținerea EximBank , exportul sau investițiile care au un impact negativ asupra mediului în țara debitorului sau în țara-gazdă, exportul de către operatori economici asociați, exportul de către o persoană fizică.

Suma asigurată este de maxim 85% din valoarea exportului, fără a depăși valoarea totală a bunurilor/serviciilor exportate, și poate include costurile locale eligibile (cheltuieli efectuate de exportator în țara debitorului pentru executarea contractului de export sau pentru finalizarea proiectului din care face parte contractul). În cazul asigurării investițiilor de capital în străinătate, suma asigurată este cel mult egală valoarea investiției, la care se pot adăuga venituri previzionate a se obține de pe urma investiției.

Perioada de valabilitate a creditelor la export este de maximum 15 ani. În cazul în care exportul are ca obiect aeronave, nave, centrale nucleare, ori alte categorii de bunuri care se încadrează în înțelegerile sectoriale din cadrul Acordului OCDE , perioada de valabilitate maximă a asigurării este cea stipulată în înțelegerea sectorială aplicabilă.

Despăgubirea maximă pe care EximBank o poate plăti se determină prin aplicarea procentului asigurat la suma asigurată, procentul asigurat fiind de maxim 85% în cazul creditului furnizor, maxim 90% în cazul investițiilor în străinătate și maxim 95% în cazul creditului cumpărător.

Norma prevede condiții cumulative pentru acordarea asigurării (e.g. absența datoriilor către bugetul de stat, respectarea cerințelor EximBank privind politica anticorupție și cea de mediu etc.), precum și condiții suplimentare specifice pentru asigurarea creditului la export (e.g. conținutul național al exportului să fie de minim 50%, cu excepția exportului de nave, achitarea de către importator a unui avans de minim 15% din valoarea exportului etc.) și pentru asigurarea investițiilor românești de capital în străinătate (e.g. implementarea unei investiții de capital în țara-gazdă etc.).

EximBank are posibilitatea de a emite și promisiuni de asigurare, valabile șase luni de la data emiterii, pentru tranzacții de export ori investiții aflate în stadii incipiente.

Norma prevede și procedura de încheiere a polițelor de asigurare și procedura de acordare a despăgubirii, în ambele cazuri fiind necesară aprobarea CIFGA, precum și dreptul EximBank de a se subroga, proporțional cu despăgubirea, în drepturile, acțiunile și garanțiile asiguratului față de debitorul extern sau țara-gazdă a investiției.

Măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni de plată prin intermediul ATM-urilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor („ANPC”) a emis Ordinul nr. 505 din 31 octombrie 2014 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni de plată prin intermediul ATM-urilor. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 800/3 noiembrie 2014 și a intrat în vigoare la data de 3 martie 2015.

Conform Ordinului, instituțiile de plată care prestează servicii de acceptare la plată prin intermediul cardurilor de credit şi de debit emise în România, la terminalele ATM aflate pe teritoriul României, au obligaţia de a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, tarifelor, spezelor şi oricăror altor tipuri de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu operaţiunile derulate la ATM, în ordinea efectuării acestora.

Afișarea acestor informații trebuie să fie realizată în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit. Informarea legată de costul fiecărei operațiuni se va face pe ecranul terminalului ATM, înainte de momentul efectuării acesteia.

Cesiunea creanței provenind dintr-un contract de credit imobiliar

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, prin Decizia nr. 1671/14 mai 2014, pronunțată în recurs de Secția a II-a civilă, că modalitatea de garantare a unui credit în sensul instituirii unui drept de ipotecă imobiliară în favoarea băncii nu transformă contractul de credit imobiliar într-un contract de credit ipotecar reglementat de Legea nr. 190/1999.

În motivare, ICCJ a arătat că Legea nr. 190/1999 prevede două condiții cumulative pentru existența unui credit ipotecar, și anume: (i) necesitatea garantării rambursării creditului cu un drept de ipotecă și (ii) cerința ca obiectul contractului să îl constituie realizarea de investiții imobiliare.

Astfel, cesiunea de către bancă a creanței rezultate dintr-un contract de credit imobiliar (care nu îndeplinește ambele condiții menționate) este perfect valabilă, fiind supusă dispozițiilor Codului civil și nu Legii nr. 190/1999 (care instituie obligația ca cesionarul să fie o instituție financiar-bancară).

Autor:

Sergiu Negreanu

Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here