22 Aprilie, 2019

Buletin legislativ: Ce modificări s-au făcut la Legea petrolului?

Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial (Partea I) nr. 720/2014 şi se aplică din 4 octombrie 2014.

Principalul scop al Legii nr. 127/2014 a fost transpunerea în legislația românească a principiului prevăzut în cel de-al Treilea Pachet Legislativ pentru Energie de separare a proprietății (în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale) între producere şi furnizare, pe de-o parte, şi transport, pe de altă parte.

Cu toate acestea, au mai fost introduse diferite alte modificări, cele mai importante dintre acestea fiind prezentate pe scurt în cele ce urmează.

Notă: Citiţi despre modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale în acest articol.

Modificări aduse Legii petrolului:

1. Limitarea expresă a regimului proprietății publice asupra conductelor de transport al petrolului construite de către titularii de acorduri petroliere

Cea mai importantă modificare adusă Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 127/2014, are în vedere regimul juridic al investițiilor efectuate de titularul acordului petrolier din surse proprii.

De la data intrării în vigoare a Legii nr. 127/2014, art. 15 alin. (1) din Legea Petrolului va avea următorul conținut:

“Prin derogare de la prevederile pct. I subpct. 17 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, investițiile efectuate din surse proprii ale titularului, concretizate în bunuri noi, similare celor prevăzute la art. 14, dar care nu fac parte din sistemul național de transport al petrolului, au regimul juridic de bunuri proprietate privată şi se pot conecta la acesta.”

Înainte de modificarea de mai sus, art. 15 alin. (1) nu menționa că prevederile sale reprezintă o excepție de la prevederile pct. 1 subpct. 17 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

Notă LegeStart.ro: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de L 127/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5Foto: Lege5 Online

modlegepetro

Acest aspect a generat multiple probleme în practică, întrucât de vreme ce Legea petrolului consacra dreptul de proprietate privată al titularilor de acorduri petroliere asupra bunurilor descrise la art. 15 alin. (1), potrivit Legii privind proprietatea publică, „conductele de transport al țițeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale” fac parte din domeniul public al statului, fără a se face vreo distincție cu privire la sursele din care au fost construite respectivele conducte (din fonduri private sau publice).

Urmare a celor de mai sus, de la data intrării în vigoare a modificării aduse prin Legea nr. 127/2014 (4 octombrie 2014), este expres reglementat că domeniul public al statului nu include conductele de transport al petrolului construite de către titularii acordurilor petroliere din surse proprii.

În continuarea limitării de mai sus, art. 49 alin. (2) din Legea Petrolului, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 127/2014, prevede acum expres la noua literă b^1) că titularii de acorduri petroliere datorează o anumită cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât sistemul național de transport al petrolului, precum şi din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului.

Cuantumul concret al cotei va fi determinat prin metodologie aprobată prin hotărâre de Guvern. 

2. Altele

Alte modificări aduse Legii Petrolului prin Legea nr. 127/2014 au în vedere clarificări terminologice și evitarea paralelismelor legislative.

Autori:

Mihaela Alexandrescu, Managing Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
021/ 204 88 90
mihaela.alexandrescu@tuca.ro

Cornelia Tăbîrță, Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
021/ 204 88 90
cornelia.tabirta@tuca.ro

comentarii

Despre autor  ⁄ Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Ţuca Zbârcea & Asociaţii este o firmă de avocatură de tip „full service”, având un portofoliu format din numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii pluridisciplinare prin intermediul echipei de avocaţi, propriilor divizii de specialitate sau reţelei de colaborări teritoriale şi internaţionale. Cu o echipă formată din peste 100 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti. Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Date de contact: Tel.: + 40 21 204 88 90, fax: + 40 21 204 88 99, e-mail: office@tuca.ro, web: www.tuca.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu