Guvernul a adoptat proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Cele două proiecte de lege au fost transmise Parlamentului, cu solicitarea să fie dezbătute și adoptate în procedură de urgență.

Bugetul de stat – aspecte generale

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate la 231,1 miliarde lei, reprezentând 31% din PIB, cheltuielile bugetului general consolidat sunt estimate la 252 de miliarde lei, reprezentând 33,8% din PIB. Deficitul bugetar (cash) pe anul 2016 se estimează la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB şi unui deficit structural de 2,73% din PIB.

Pentru anul viitor se estimează:

 • o creștere economică de 4,1%, în condițiile aplicării măsurilor de stimulare economică cuprinse în noul Cod fiscal;
 • majorarea cu 3,5% a numărului mediu de salariați;
 • diminuarea ratei șomajului, de la 5,1% la sfârșitul acestui an, la 4,8% la finalul anului 2016.

Câştigul salarial mediu brut pe economie va crește cu 7,2%, ceea ce creează premisele de majorare a câştigului salarial real pe economie cu 6,6 %.

Estimarea cheltuielilor bugetului general consolidat a avut în vedere impactul măsurilor adoptate în acest an de Guvern și de Parlament, care vor avea drept efect majorarea cu aproximativ 13 miliarde de lei a cheltuielilor bugetare. De asemenea, s-a avut în vedere majorarea punctului de pensie cu 5%, începând cu 1 ianuarie 2016.

Cine primeşte mai mulţi bani?

La construcţia bugetului general consolidat au fost incluse cheltuieli pentru următoarele domenii:

 • Sănătate – 31,2 miliarde lei, reprezentând 4,2% din PIB, cu 3,1 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 şi cu 4,5 miliarde lei mai mult decât în anul 2014.
 • Educație – 27 miliarde lei, reprezentând 3,6% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii) şi cu 6 miliarde lei mai mult decât în anul 2014 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii);
 • Cercetare – 2,7 miliarde de lei, cu 23% mai mult decât fondurile alocate în 2015.
 • Apărare – 12,8 miliarde lei, reprezentând 1,7% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât în anul 2015. 
 • Asigurări şi asistenţă socială – 83,3 miliarde lei, reprezentând 11,1% din PIB, cu 3,2 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 şi cu 7,9 miliarde lei mai mult decât în anul 2014.

În ce proiecte vor fi investiţi bani?

Cheltuielile cu investiţii cuprinse în bugetul general consolidat sunt în sumă de 37,7 miliarde lei reprezentând 5,1% din PIB. Creşterea faţă de estimatul pentru 2015 este de peste 4 miliarde de lei. Sumele suplimentare sunt alocate în special pentru proiecte din domeniul transporturilor, apărării, educației şi pentru finalizarea proiectelor din cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de la U.E. afererentă exerciţiului financiar 2007 – 2013.

Totalul alocat (din fonduri naționale și europene) pentru investiții în:

Infrastructură – Suma alocată se ridică la aproape 4 miliarde de lei. Cele mai importante sume se întreaptă către continuarea următoarelor proiecte:

  • Autostrada Transilvania – 450 milioane de lei
  • Autostrada Lugoj- Deva- 348 milioane lei
  • Autostrada Sebeș-Turda- 247 milioane lei
  • Autostrada Cp.Turzii – Ogra – Tg.Mureș – 230 milioane lei
  • Modernizare CF Sighișoara – Coșlariu – Simeria – 542 milioane lei
  • Modernizare CF km. 614 – Gurasada – Simeria – 348 milioane lei
  • Modernizarea căii ferate Brașov – Sighișoara – 887 milioane lei
  • Magistrala V Metrou, Etapa I- A Drumul Taberei- Universitate- 558 milioane lei
  • Magistrala IV Metrou- 270 milioane lei

Educație – s-au bugetat pentru investiții 1,7 miliarde de lei, bani alocați pentru proiecte de amenajare și modernizare a unor unități de învățământ.

Sănătate – s-a alocat suma de  611 milioane de lei, bani ce vor merge către expertiza, proiectarea, asistența tehnică, precum și pentru extinderea și dotarea unor secții specializate din spitale.

Apărare – 2,7 miliarde de lei bani destinați achizițiilor pentru înzestrarea armatei și creșterea stării de operativitate a echipamentelor militare existente.


Sursa:
Guvernului României

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here