19 Martie, 2018

Bucureşteni, iată cum trebuie să procedaţi ca să scăpaţi de factura la apă!

Începând de vineri, 15 iunie, bucureştenii pot depune dosare pentru scutirea de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie.

Dosarele trebuie depuse la punctul de lucru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), din str. Foişorului nr. 56-58, sector 3, între orele 10.30 şi 13.30. De săptămâna viitoare, depunerea dosarelor se va putea face, de luni până vineri, în acelaşi interval orar.

Cine beneficiază de scutire

De prevederile acestui program social pot beneficia familiile şi persoanele singure care locuiesc în Bucureşti, cu acte legale, cu cetăţenie română, ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 400 lei şi care nu au datorii la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.

Ce acte sunt necesare

Cei care doresc să scape de factura la apă şi canalizare pot depune, la sediul din str. Foişorului nr. 56-58, o cerere însoţită de următoarele documente, după caz:

 * actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;

* certificatele de naştere ale copiilor sau hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator;

* certificat de căsătorie;

* adeverinţe de elev sau student eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii, în care să se menţioneze dacă respectivul primeşte bursă, precum şi tipul şi cuantumul acesteia;

* acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere, după caz;

* contractul locuinţei sau, după caz, contractul de închiriere a locuinţei sau împuternicirea legală de către proprietarul locuinţei ori de către titularul contractului de închiriere a unui alt membru de familie major;

* acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei;

* adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari din care să reiasă că nu figurează cu restanţe la facturile de apă şi canalizare la data depunerii cererii de scutire, precum şi numărul persoanelor care locuiesc la adresa solicitantului, înscrise în cartea de imobil şi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.

Context

Proiectul pentru scutirea de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare s-a iniţiat, în 2010, în baza unei dispoziţii a primarului Capitalei, Sorin Oprescu, şi a unei hotărâri a consiliului general ce aproba un act adiţional la contractul de cesiune încheiat între Municipalitate şi Apa Nova.

Sursa: http://www.ziarulring.ro/

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu