19 Iulie, 2019

Bonurile valorice pentru achiziționarea de calculatoare în școli se schimbă

Programul de acordare a ajutorului financiar “EURO 200”, continuă și în anul 2019, fiind reglementat prin H.G. nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. După 8 ani în care a fost implementat, programul va suferi, anul acesta, mici modificări, propuse spre dezbatere pe pagina Ministerului Educației Naționale.

În primul rând se schimbă culoarea bonului valoric, din motive de siguranță, conform  art. 18 alin. (6) din H.G. nr. 1294/2004: „Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel național prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în care au fost elaborate”. În anul 2018 culoarea bonului valoric a fost violet, iar în 2019 va fi roșu.

MODELUL*)

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare**)

_______________________________________________________________________________

| |

| GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI |

| |

|MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE |

|

| |

| BON VALORIC – 200 EURO BON VALORIC – 200 EURO |

| |

| AJUTOR FINANCIAR AJUTOR FINANCIAR |

| ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII |

| UNUI CALCULATOR UNUI CALCULATOR |

| |

| |

| |

| Numele ……………… Numele şi prenumele beneficiarului |

| Prenumele …………… …………………………….. |

| CNP ………………… CNP …………………………. |

| Adresa ……………… Adresa ………………………. |

| ……………… Falsificarea |

| acestor |

| Semnătură Semnătură bilete se Dacă este cazul: |

| de persoană pedepseşte Numele şi prenumele minorului…… |

| primire autorizată conform CNP …………………………. |

| legilor Adresa ………………………. |

| L.S. |

| Semnătură persoană |

| autorizată |

| |

| L.S. |

| Data …………. |

| Seria M.E.N. Seria M.E.N.

| Nr. Nr. |

| |

| NETRANSMISIBIL |

| Bonul valoric se va utiliza exclusiv|

| conform destinaţiei sale. Tipărit |

| la C.N. Imprimeria Naţională S.A. |

| |

|_____________________________________________________________________________ |

 De asemenea, în calendarul etapelor de acordare a bonurilor, a fost introdusă o nouă etapă – achiziția bonurilor de către Ministerul Educației Naționale. Totodată, pentru simplificarea procesului, a fost eliminată etapa aprobării inițiale a listei de beneficiari prin ordin de ministru. Această listă va fi doar validată de Comisia centrală, urmând ca prin ordin să fie aprobată lista finală, rezultată după analizarea contestațiilor. Termenele pentru diversele etape ale procesului au fost actualizate și adaptate la schimbările operate. Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare nu a mai fost actualizat din 2010.

 Conform noului calendar, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilesc și se numesc membrii comisiilor din unitățile de învățământ, urmând ca cererile să fie primite până la data de 19 aprilie. În perioada 22 aprilie – 13 mai se vor efectua anchetele sociale și evaluarea cererilor, iar pe 31 mai va fi afișată lista solicitărilor eligibile, pe site-ul MEN. Urmează perioada de contestații, lista finală, aprobată prin ordin de ministru, urmând a fi publicată la data de 4 iulie. Bonurile vor putea fi ridicate de către beneficiari între 22 iulie și 9 august.

Sursa: Ministerul Educației Naționale

Ai nevoie de H.G. nr. 1294/2004? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu