Hotărârea nr. 931/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare este în vigoare de la 26 iulie 2022.

Biletul de valoare, cu excepţia tichetului de masă, este valabil un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Contravaloarea nominală a biletului de valoare, precum şi costurile aferente emiterii biletelor de valoare nu pot fi transferate de către angajator salariaţilor. În cazul tichetelor de masă, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează transferul valorii nominale a tichetelor de masă.

În cazul în care angajatul căruia i s-au acordat tichete de creşă nu a prezentat angajatorului informaţiile privind prezenţa copilului la creşă/entitatea asimilată acesteia, în scris cu confirmarea creşei/entităţii asimilate acesteia, acesta are obligaţia să restituie angajatorului contravaloarea tichetelor de creşă acordate şi necuvenite.

La sfârşitul fiecărei luni, la sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, după caz, salariatul are obligaţia să restituie angajatorului contravaloarea biletelor de valoare, pentru luna în curs sau, după caz, pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite.

Pentru biletele de valoare neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul biletelor de valoare necuvenite, precum şi în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica unităţii emitente informaţiile necesare pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator. Restituirea valorii nominale a biletelor de valoare se realizează conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here