20 Septembrie, 2017

Bilanțul ultimelor modificări legislative în domeniul contabil

1. Cadrul de reglementare în materia contabilității. În România, cadrul de reglementare contabil aplicabil categoriilor de persoane ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată este stabilit prin Ordinul MFP nr. 1802/2014.
 
2. Obiectul reglementării contabile. Cadrul de reglementare contabil face referire la: formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
 
3. Domeniul de aplicabilitate. Categorii de persoane ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cărora li se aplică Ordinul MFP nr. 1802/2014 sunt:
 • a) societăţile: societăţile în nume colectiv; societăţile în comandită simplă; societăţile pe acţiuni; societăţile în comandită pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată;
 • b) societăţile/companiile naţionale;
 • c) regiile autonome;
 • d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • e) societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor;
 • f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România;
 • g) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit.a)-e), cu sediul în România;
 • h) subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 • i) grupurile de interes economic, înfiinţate potrivit legii.
 
4. Actul normativ care stabilește ultimele modificări. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 21.06.2017, a fost publicat Ordinul MFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Ordinul MFP nr. 895/2017 modifică şi completează Ordinul MFP nr. 1802/2014 în ceea ce privește contabilizarea certificatelor verzi primite de producătorii de energie electrică din surse regenerabile (art. 8 din Ordinul MFP nr. 895/2017).
 
5. Tratamentul contabil aplicabil certificatelor verzi se modifică. Prin Ordinul MFP nr. 895/2017, se introduce o serie de prevederi potrivit cărora, începând cu data de 1 aprilie 2017, tratamentul contabil aplicabil certificatelor verzi se modifică în sensul în care:
 • Certificatele verzi evidenţiate în contul 507 «Certificate verzi primite» la data de 1 aprilie 2017 au tratamentul contabil prevăzut până la intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative.
 • Certificatele verzi primite, inclusiv cele amânate de la tranzacţionare, după data de 1 aprilie 2017 se evidenţiază numeric extracontabil în contul 804 «Certificate verzi».
 • Certificatele verzi evidenţiate în contul 804 «Certificate verzi» se recunosc la venituri în contul 768 «Alte venituri financiare», la momentul tranzacţionării acestora.
 • Certificatele verzi amânate de la tranzacţionare şi existente la data de 1 aprilie 2017 în soldul contului 266 «Certificate verzi amânate», respectiv 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct, se evidenţiază numeric în debitul contului 804 «Certificate verzi» şi concomitent se efectuează operaţiunea de stornare a contravalorii acestora (articol contabil 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct = 266 «Certificate verzi amânate»).
 
6. Se legiferează introducerea unui nou cont contabil. De asemenea, se introduce o nouă prevedere conform căreia, în Planul de conturi general, se introduce contul 804 „Certificate verzi“. La capitolul 16 „Funcţiunea conturilor“ se introduce funcţiunea contului 804 „Certificate verzi“, cu următorul cuprins: Contul 804 «Certificate verzi» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite, potrivit legii, şi care nu au valoare până la momentul tranzacţionării. În debitul contului 804 «Certificate verzi» se evidenţiază certificatele verzi primite şi netranzacţionate, iar în credit, cele tranzacţionate, potrivit legii. Soldul contului reprezintă numărul certificatelor verzi de care beneficiază entitatea.

Ai nevoie de Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu