22 Ianuarie, 2018

Bilanțul celor 18 modificări legislative privind activitatea de audit financiar

14. Se actualizează prevederile referitoare la elaborarea actelor normative în domeniul auditului.

În varianta în vigoare a art. 30 din OUG nr. 75/1999, se prevede că Ministerul Finanțelor Publice elaborează și promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea și funcționarea CAFR, cu consultarea acesteia și a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CAFR, cu consultarea acesteia şi a ASPAAS.

15. Se actualizează prevederile referitoare la Registrul public.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede eliminarea dispoziţiei potrivit căreia auditorii financiari activi și nonactivi se înscriu în Registrul public. Registrul public se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificările intervenite în Registrul public se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I.

16. Se actualizează prevederile referitoare la răspunderea auditorilor și a firmelor de audit.

În varianta în vigoare a art. 32 din OUG nr. 75/1999, se prevede că încălcarea prevederilor OUG nr. 75/1999, precum și a reglementărilor emise de CAFR atrage, după caz, răspunderea administrativă sau disciplinară.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia incălcarea prevederilor OUG nr. 75/1999, precum şi a reglementărilor emise de CAFR atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz. Abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari şi firmele de audit pentru care se aplică sancţiuni disciplinare de către Comisia de disciplină a CAFR se stabilesc prin ROF. Procedura de constatare a abaterilor disciplinare şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare, precum şi modul de desfăşurare a procedurii disciplinare sunt cuprinse în Regulamentul Comisiei de disciplină a CAFR.

17. Se actualizează prevederile referitoare la Comisia de disciplină a CAFR.

În varianta în vigoare a art. 32 din OUG nr. 75/1999, se prevede că abaterile pentru care se aplică sancțiuni, procedura de constatare și sancționare a acestora, precum și răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise de CAFR.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiilor potrivit cărora:

  • In cadrul CAFR se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină.
  • Comisia de disciplină a CAFR este competentă cu soluţionarea sesizărilor disciplinare referitoare la abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari şi firmele de audit, dacă faptele acestora au legătură cu efectuarea activităţilor referitoare la auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii; misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de CAFR; audit intern, altul decât auditul public intern; consultanţă financiar-contabilă; management financiar-contabil; pregătire profesională de specialitate în domeniu.
  • Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a CAFR sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de disciplină, elaborat de CAFR.
  • Comisia de disciplină din cadrul CAFR aplică auditorilor financiari şi firmelor de audit următoarele sancţiuni disciplinare: avertisment public în care sunt identificate persoana responsabilă şi natura încălcării, publicată pe pagina de internet proprie a CAFR; penalitate disciplinară cuprinsă între 2 şi 6 salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari; penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% şi 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activităţii de audit statutar, pentru firmele de audit; suspendarea activităţii cuprinsă între un an şi 3 ani, conform căreia îi este interzis auditorului financiar sau firmei de audit să efectueze una sau mai multe dintre activităţile referitoare la auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii; misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de CAFR; audit intern, altul decât auditul public intern; consultanţă financiar-contabilă; management financiar-contabil; pregătire profesională de specialitate în domeniu.
  • Comisia de disciplină din cadrul CAFR înaintează propunerea de retragere a autorizării unui auditor financiar sau firme de audit, pentru abateri grave, către ASPAAS, spre competentă soluţionare, conform legii.
  • Procedura disciplinară se suspendă în situaţia în care împotriva auditorului financiar cercetat disciplinar s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru aceeaşi faptă.
  • Persoana cercetată disciplinar este obligată să aducă la cunoştinţa CAFR faptul că s-a dispus împotriva sa punerea în mişcare a acţiunii penale.
  • Hotărârile Comisiei de disciplină a CAFR se pot contesta la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile. Contestaţia formulată şi comunicată suspendă executarea hotărârii Comisiei de disciplină a CAFR.

18. Se actualizează prevederile referitoare la veniturile CAFR

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia CAFR îşi asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare din următoarele surse: cotizaţii anuale fixe şi variabile de la membrii săi; cotizaţii de la auditorii financiari stagiari; taxe în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu prevederile legale; încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; sancţiuni pecuniare; donaţii, sponsorizări şi alte venituri. Cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi al altor venituri ale CAFR, precum şi modalitatea de încasare se aprobă de Consiliului CAFR. Membrii CAFR datorează acesteia cotizaţii anuale fixe şi variabile.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI, apăsând AICI

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu