18 Martie, 2018

Autorizarea lucrărilor în construcţii. Ce noutăţi sunt în materie de procedură penală?

Recenta Lege nr. 255/2013, dată pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală, care va intra în vigoare la 1 februarie 2014, va aduce modificări la o serie de acte normative, inclusiv la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pe care le semnalăm mai jos.

Să reamintim, mai întâi, că Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, după care a mai suferit o serie de modificări şi completări. 

Răspunderi şi sancţiuni. În această materie, Legea nr. 50/1991 prevede, prin articolul 24, că sunt considerate infracţiuni următoarele fapte:

a) executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b). Este vorba, aici, despre lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;

c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi adocumentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.

d) refuzul emiterii certificatului de urbanism.

Infracţiunile de mai sus se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la trei ani sau cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei.

Oprirea sau desfiinţarea lucrărilor

După acest articol 24, Legea nr. 255/2013 a dispus introducerea – în conţinutul Legii nr. 50/1991 – a unui nou articol, articolul 241, care urmează să prevadă, cu aplicare de la 1 februarie 2014, că instanţa de judecată, prin hotărârea prin care soluţionează fondul cauzei, poate dispune încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

De asemenea, se mai prevede că procurorul sau instanţa de judecată poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.

» Modificări: Art. 241 va fi introdus în Legea nr. 50/1991 pe 1 februarie 2014.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

modSursa foto: Lege5 Online

În situaţiile faptelor care constituie infracţiuni – prevăzute la art. 24, prezentat la începutul acestui material – organele de control vor putea cere organelor judiciare să dispună măsurile de  încadrare a lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei să dispună oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu