13 Noiembrie, 2019

Autorizare distribuitori produse accizabile – acciza tigarete

Ordinul MFP nr. 1719/2019 stabilește că în perioada 01 aprilie 2019 – 31 martie 2020 nivelul accizei specifice este în sumă de 366,147 lei pentru 1.000 de țigarete. 

Anterior, acciza specifică este de 337,727 lei pentru 1.000 de țigarete, conform Ordinului MFP nr. 1695/2018

Observăm așadar o creștere a accizei specifice la țigarete de cc. 8,4%. 

De reținut: acciza specifică este doar o componentă a accizei totale datorate pentru țigarete. La aceasta se mai adaugă acciza ad-valorem ce reprezintă procentul de 14% calculat asupra prețului de vânzare cu amănuntul la țigarete. 

Acciza de plată la buget este suma acestor două componente. 

Potrivit art. 435 alin (3) și (4) din Codul fiscal operatorii economici ce efectuează distribuție (cumpărători/revânzători) de produse energetice, benzină, motorină, biocombustibil, gaz-petrolier, petrol lampant, au obligația să dețină atestat de operator cu produse accizabile eliberat de ANAF. 

În ultimii doi ani au existat mai multe acte normative ce reglementează procedura de obținere au atestatului. Printre actele normative amintite se remarcă Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1960/2018 ce abrogă procedura atestatelor de distribuitor cu produse accizabile pentru operatorii ce nu dețin un spațiu de depozitare. 

De exemplu, o societate ce achiziționează combustibil de la o rafinărie autorizată ca antrepozit fiscal și transportă combustibilul cu o cisternă la un alt operator economic – benzinărie autorizată, numai putea să obțină autorizarea decât dacă avea în utilizare un depozit pentru combustibil, desigur situație ce nu era necesară acestei activități. 

Ulterior, prin Ordinul MFP nr. 3236/2018 act normativ ce se aplică în prezent pentru obținerea testatului, s-a acordat scutire pentru deținerea depozitului la acei distribuitori afiliați unui alt operator economic ce este autorizat ca antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau care dețin un atestat de comercializare en-gross de produse energetice și fac comerțul în depozitele operatorilor economici afiliați. 

Ceilalți operatori economici ce nu au fost scutiți de deținerea depozitului, au avut obligația să-și reînnoiască atestatul conform noilor condiții, până la data de 31.01.2019, inclusiv. 

Ulterior acestei date, acei operatori economici ce nu dețineau spațiu de depozitare nu efectuau un comerț en-gross cu produse energetice autorizat conform procedurii. 

Desigur, unii dintre acești operatori economici și-au încetat activitatea cu consecințele de rigoare. Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 508/2019 se abrogă obligația deținerii unui spațiu de depozitare când prin natura activității nu se impune depozitarea. 

Desigur, dacă prin specificul comerțului cu produse energetice există un spațiu de depozitare, acesta trebuie să îndeplinească condițiile solicitate pentru autorizare (sisteme de gestiune a stocurilor conectate la pompele de distribuție, aparat de marcat electronice, etc.). 

Reținem faptul că o dată obținut atestatul, acesta numai poate fi retras dacă operatorul economic nu deține un spațiu de depozitare când activitatea economică nu impune acest fapt.

Ai nevoie de Ordinul MFP nr. 1719/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu