Autoimpunerea este situaţia în care fiecare contribuabilul persoană juridică, în aplicarea legii, îşi  identifică singur obiectul impozabil, îşi evaluează baza impozabilă, îşi determine sumele de plată la buget, pe care trebuie să le achite integral şi în termenul stabilit prin lege „de bunăvoie, pentru respectarea legii”.

Spre exemplu, prin lege se prevede că, pentru anumite obligaţii de plată, precum cele pentru TVA, accize, impozit pe profit, pentru cele cu „reţinere la sursă” (impozit pe venit, contribuţiile sociale, impozit pe dividende etc.), agenţii economici sunt obligaţi ca singuri să-şi identifice obiectul impozabil, să-şi evalueze baza impozabilă, să-şi determine sumele de plată la buget, să le achite integral şi în termenul stabilit prin lege.

Din cauză că, în frecvente cazuri, nu se cunoaşte care sunt:

  • (1) contribuabilii care, „de bunăvoie, pentru respectarea legii”, sunt obligaţi ca singuri să-şi identifice obiectul impozabil, să-şi evalueze baza impozabilă, să-şi determine sumele de plată la buget, să le achite integral şi în termenul stabilit prin lege,
  • (2) obligaţii de plată pe care, „de bunăvoie, pentru respectarea legii”,  trebuie  identificate de fiecare contribuabil, şi pe care trebuie să le achite integral şi în termenul stabilit prin lege, şi
  • (3) prevederile legale prin care se reglementează autoimpunerea, în cele ce urmează se prezintă prevederile legale prin care se oferă răspuns la aceste probleme (sublinierile ne aparţin):

1. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, emis în aplicarea prevederilor:

  • 1) art. 101, art. 105 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
  • 2) referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Anexa 5. Instrucţiuni de completare a formularului 710 „Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

I. Depunerea declaraţiei

Declaraţia rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitelor şi taxelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, declarate în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

Anexa 6. Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
1. Denumire: 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs. […]
1.2. Se utilizează la declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
2. Denumire: 710 „Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r […]
2.2. Se utilizează la corectarea impozitelor şi taxelor declarate în formular, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: OnlineMobileDesktop şi Cloud.

2. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, emis în aplicarea prevederilor art. 107 alin. (1) şi (5) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 1. (1) Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare […]:
b) 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă”, cod 14.13.02.99/i.o, prevăzut în anexa nr. 3;

Anexa 1. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare compartiment de specialitate.
2. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal.
Stabilirea obligaţiei de plată se efectuează pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie cuprins(ă) în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil/plătitor şi pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declaraţii, conform legii, prin estimare, după regulile proprii impozitului, taxei sau contribuţiei supuse impunerii din oficiu.

Capitolul II. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată

În aplicarea prezentei proceduri, compartimentul de specialitate efectuează următoarele operaţiuni:
2. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată
2.6. Compartimentul de specialitate emite formularul 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă”, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
2.6.3. Formularul 160 “Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă” se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care:
  • un exemplar se comunică contribuabilului/plătitorului;
  • un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
Anexa 2 cu „Referat privind impunerea din oficiu”. […] Prezentul referat constituie anexă la: formularul 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă” […]

Anexa 3 cu „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă”

Anexa 5. Caracteristici de tipărire, de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor.

1. Denumirea: „Referat privind impunerea din oficiu” […]
1.2. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă […].
2. Denumirea: 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă”, cod: 14.13.02.99/i.o[…].
2.2. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
3. Denumirea: 161 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.99/d […].
3.2. Se utilizează la anularea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
3.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu formularul 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă” şi cu „Referatul privind impunerea din oficiu”, după caz.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here