19 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Noul model de adeverinţă de vechime

Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2010 a abrogat prevederile Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2011, în carnetele de muncă nu se mai fac înscrisuri. Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se va proba cu ajutorul carnetului de muncă. După această dată, potrivit art. 34, alin. 5) din Codul Muncii, angajatorii sunt obligaţi să elibereze salariaţilor, la cererea acestora, adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată (durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate). Modalitatea de punere în pagină a acestor informaţii a fost lăsată la latitudinea angajatorilor. Cei mai mulţi dintre angajatori au folosit ca şi model adeverinţele întocmite de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă pentru angajaţii cărora nu le-a fost întocmit carnet de muncă. Prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 s-a aprobat formatul standard al ...

continuare →

Fişa de post – consideraţii generale

Fişa postului constituie anexă la contractul de muncă. Împreună cu informaţiile oferite de contractul de muncă, fişa postului aduce completări asupra sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat.  Fişa postului cuprinde, pe lângă sarcini şi responsabilităţi, şi elemente în ceea ce priveşte poziţia în organigramă, dar nu numai. Voi reda în cele ce urmează câteva consideraţii generale legate de conţinutul majorităţii fişelor de post: * Personalizarea fişei de post, oferirea de  informaţii despre cel care ocupă postul în cauză (nume, prenume, data angajării şi data numirii pe poziţie); * Fişa postului, pe lângă semnăturile în cauză (angajat şi superior direct), ar trebui să fie datată, pentru a proba mai uşor în faţa Inspecţiei Muncii luarea la cunoştinţă de către salariat în termen. Legislaţia în vigoare precizează că fişa postului se dă spre semnare angajatului în momentul în care se semnează şi contractul de muncă, adică cu cel puţin o zi înainte de  ...

continuare →

Contribuţiile administratorului şi cenzorilor începând cu 2012

Începând cu 2012 au intrat în vigoare noi reglementări cu privire la contribuțiile datorate pentru statulul de administrator, respectiv cenzor al unei societăți comerciale. Iată așadar, o sinteză a contribuțiilor datorate de aceștia în acest an. Contribuţiile Administratorului începând cu 2012 Începând cu 01 Ianuarie 2012, indemnizaţiei administratorilor numiţi de Hotărârea Generală a Acţionarilor, cu contract de administrator i se vor reţine următoarele: - contribuţia individuală la sistemul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia angajatorului la sistemul asigurărilor sociale de stat, - contribuţiile de asigurări sociale de sănătate atât ale angajatului cât şi ale angajatorului, - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Remuneraţia administratorilor este în schimb exceptată în mod expres de la plată următoarelor contribuţii sociale: - contribuţiile de asigurări sociale pentru somaj atât pentru angajat cât şi pentru angajator, conform Art. 296, indice 16, lit. c1) din Codul Fiscal, - contribuţia de asigurare pentru ...

continuare →