22 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Ce modificări a adus noul salariu minim pe economie?

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1091/2014, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, salariul minim pe economie s-a modificat de la 900 la 975 lei şi începând cu 1 iulie 2015, de la 975 lei la 1050 lei.O dată cu această modificare, conexiunile cu valoarea salariului minim au suferit o serie de majorări.1. Primul impact a fost legat de necesitatea actualizarii salariilor angajaţilor, acolo unde este cazul. Codul Muncii prin intermediul art.17, alin. 5) menţionează că modificările aduse contractului individual de muncă în timpul executării acestuia presupun inchierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.Dacă se optează pentru varianta de act adiţional, asa cum spuneam mai sus, data de înregistrare în registru este până în 29 ianuarie 2015. În ...

continuare →