19 Octombrie, 2019

Despre autor  ⁄ Ramona Bosînceanu

Ramona Bosînceanu este HR Manager la compania Ascent Group. Contact: ramona.bosinceanu@ascentgroup.eu

Procedura disciplinară la angajaţi

Dat fiind faptul că mai sunt destui angajatori, dar şi angajaţi care nu cunosc foarte bine ce presupune procedura disciplinară la angajaţi,  prezentăm, în sinteză, etapele procedurale ale sancţiunii disciplinare. - O primă etapă este constatarea abaterii. Se va întocmi fie o sesizare, fie o notă/referat de constatare. - Se numeşte o comisie de disciplină printr-o decizie de numire (se va regăsi şi în Regulamentul intern). - Se vor aduce probe ale săvârşirii abaterii: declaraţii semnate de martori, dovezi de instruire şi luare la cunoştinţă, dispoziţii de lucru, proceduri interne. - Convocarea la cercetarea prealabilă va cuprinde: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Convocatorul trebuie să conţină semnătura de primire a angajatului/confirmare poştală/proces-verbal de refuz de semnare a convocării. - La cercetarea prealabilă se consemnează apărările salariatului, probele şi motivaţiile furnizate şi dacă a fost asistat de către un reprezentant sindical. Documentul constatator este procesul verbal al comunicării cu salariatul, ...

continuare →

Modificări aduse concediului de creştere a copilului, începând cu 2012

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011. Printre modificări se numără următoarele: - cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR; - cuantumul indemnizaţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere; - plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în ...

continuare →