21 August, 2019

Despre autor  ⁄ Ramona Bosînceanu

Ramona Bosînceanu este HR Manager la compania Ascent Group. Contact: ramona.bosinceanu@ascentgroup.eu

Despre sistemele de remuneraţie – descrieri, avantaje, dezavantaje

Una dintre cele mai importante obligaţii pe care le are angajatorul faţă de angajatul său este de  a-l plăti. Îndeplinirea acestei îndatoriri presupune, pentru majoritatea angajatorilor, una dintre cele mai mari cheltuieli legate de activitatea prestată.În mod normal, salariile şi costurile aferente acestora (contribuţii la sănătate, şomaj, pensii etc.) se ridică până la aproximativ 60% din costurile totale de exploatare ale unei întreprinderi de mari dimensiuni.Salariile se plătesc pentru cel puţin una dintre raţiunile următoare:  pentru respectarea obligaţiilor legale, pentru a obţine o cotă suficientă din pieţele de muncă relevante, pentru a furniza o recompensă echitabilă celor care îşi îndeplinesc rolurile asumate, pentru a asigura un stimulent pentru angajaţi şi/sau pentru a ţine pasul cu inflaţia.SISTEME DE REMUNERAŢIE• Sisteme de remuneraţie tarifară în funcţie de timpAceste sisteme sunt întâlnite cel mai des. Remunerarea se face la tarife prestabilite, pe oră sau pe săptămână, şi în general nu variază în funcţie de ...

continuare →

Despre team building – învăţăm sau ne distrăm?

Termenul de “team buiding” derivă de la cuvântul “echipă”. De altfel, aşa cum sugerează şi numele, este procesul de construire a unei echipe eficace. Un exerciţiu de team buiding poate ajuta la crearea unei unităţi cu o coeziune puternică, ce are un ţel şi un scop comun. Când încercăm să construim o echipă, este important să identificăm punctele tari şi punctele slabe ale fiecărui membru al echipei. Acest lucru ne va permite să le asigurăm sarcini pe care le vor putea duce la capăt cu succes.Echipa este o mulţime de oameni care fac parte adesea din grupuri destul de distincte, dar înrudite,  şi care are sarcina de a îndeplini o anumită funcţie bine definită dintr-o organizaţie sau dintr-un proiect. Putem construi o echipă de succes în diferite moduri. În principiu, avem nevoie de un set clar de obiective. Acest lucru înseamnă în principal că este necesară o claritate a viziunii. ...

continuare →

Cum ne construim o carieră?

“Carieră” provine din cuvântul francez “carriere” şi înseamnă, conform Dicţionarului explicativ al limbii române: profesiune, ocupaţie, etapă, treaptă în ierarhia socială sau profesională.Cariera este definită ca fiind succesiunea evolutivă de activităţi şi poziţiilor ocupate într-o organizaţie, atitudinile, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de o persoană în decursul timpuluiMomentul în care o persoană acceptă un post în cadrul unei organizaţii reprezintă începutul carierei sale în organizaţia respectivă. Această carieră poate dura o perioadă nedefinită de timp în funcţie de capacitatea individului şi oportunităţile care apar pentru respectiva persoană: dacă rămâne pe aceeaşi poziţie sau accede pe următoarele trepte ierarhice.Administrarea carierelor are drept scop asigurarea corespondenţei pe termen lung între nevoile de evoluţie în carierele angajaţilor şi posturile aferente şi parcursurile de carieră disponibile în cadrul organizaţiei. Presupunerea pe care se bazează această abordare este aceea că oamenii doresc să avanseze în cadrul organizaţiei. Aceştia au nevoie de o “hartă” a carierei pentru ...

continuare →

Diurna – modificări legislative în 2013

Conform articolului 44 alin (2) din Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice menţionează că, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului:- persoana care este delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o indemnizaţie zilnică de delegare, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfaşoară activitatea;- numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea ...

continuare →

Modificări în COR 2013

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice a emis un Ordin comun cu Instititul Naţional de Statistică prin care se aduc modificări în COR 2013 – Clasificarea ocupaţiilor din România.Ordinul nr. 150/132/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78, din 6 februarie 2013, şi a intrat în vigoare la data publicării. Acest ordin completează COR-ul 2013 cu încă 52 de ocupaţii. În plus, pe lângă aceste ocupaţii, Ordinul 150 modifică denumirile unor ocupaţii care existau deja. Ministerul Muncii a decis să facă o serie de schimbări şi la nivelul grupelor de bază.Lista ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din Romania – nivel de ocupaţie (şase caractere):1. Administrator structuri sportive – codul – 1431152. Agent pentru servicii de investiţii financiare – codul – 3311083. Analist de informaţii – codul – 2422244. Analist informaţii de firmă – codul – 2422225. Arbitru pentru păsări ...

continuare →

Subvenţii şi facilităţi fiscale pentru angajatori

Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, a Legii nr. 233/2010 pentru completarea Legii nr. 76/2002 precum şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în cazul în care angajatorii creează noi locuri de muncă şi angajează persoane din anumite categorii sociale, beneficiază de subvenţii şi facilităţi fiscale, după cum urmează: * Încadrarea în muncă a persoanelor din rândul şomerilor Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj. Reducerea contribuţiei se acordă începând cu anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni şi constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din ...

continuare →

Declararea serviciilor prestate în România de către persoane juridice străine şi nerezidente

Ordinul nr. 1400 din 21 septembrie 2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 10 octombrie 2012 şi a intrat în vigoare la data de 10 octombrie 2012. Conform actului normativ, persoanele juridice române, sediile permanente din Romania ale persoanelor juridice străine, dar şi persoanele fizice rezidente, au obligaţia să declare la autoritatea fiscală contractele în care sunt beneficiare ale unor prestări de servicii efectuate pe teritoriul României de către persoane juridice străine sau de către persoane fizice nerezidente, conform art. 8 alin. (7^1) din Codul Fiscal. Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a noului format al  „Declaraţiei de înregistrare ...

continuare →