19 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil.

Este corect ca o poprire să se aplice şi asupra tichetelor de masă?

Problemă întâlnită în practică: Este corect ca o poprire să se aplice şi asupra tichetelor de masă?  Punct de vedere al autorului: 1. Limitele utilizării tichetelor de masă sunt strict legiferate prin Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, care arată că: ”Art. 1.  (1) Salariații (…), pot primi o alocație individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă. (…) Art. 8. (1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.“2. Limitele urmăririi veniturilor bănești sunt strict reglementate la art. 179 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, ...

continuare →