15 Decembrie, 2019

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil.

Tratamentul contabil pentru cheltuielile firmei cu suplimentele alimentare puse la dispoziţia angajaţilor

Disciplina operaţiunilor contabile la o persoană juridică este stabilită prin Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale... ...

continuare →

Expertul contabil judiciar este funcţionar public?

Funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică. Persoana care a fost eliberată din funcția publică și se află în corpul de rezervă al funcționarilor publici își păstrează calitatea de funcționar public... ...

continuare →