13 Decembrie, 2019

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Analiza noutăţilor aduse de recenta Lege a insolvenţei (II)

Dacă în prima parte a articolului am prezentat noutăţile în ceea ce priveşte codificarea legislaţiei în materie realizată prin Legea nr. 85/2014, precum şi noutăţile în ceea ce priveşte echilibrarea intereselor în concurs, în această a doua parte a articolului nostru vom prezenta câteva noutăţi din Legea nr. 85/2014 privind eficientizarea procedurii.Prin Legea nr. 85/2014 legiuitorul şi-a propus să realizeze şi o eficientizare a procedurii insolvenţei, eficientizare care să conducă la reducerea duratei acestei proceduri, precum şi la creşterea gradului de recuperare a creanţelor.  În acest sens avem în vedere aspectele următoare:I. Toate cererile, contestaţiile, acţiunile (…) se judecă potrivit prevederilor Codului de procedură civilă cu privire la judecata în primă instanţă, cu menţiunea că termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 15 zile de la comunicare, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii întâmpinării, primul ...

continuare →

Analiza noutăţilor aduse de recenta Lege a insolvenţei (I)

După cum bine cunoaştem, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (OUG nr. 91/2013) a fost declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 447/2013 (decizie publicată în Monitorul Oficial al României nr. 674/01.11.2013), aceasta încetându-şi efectele juridice la 45 de zile de la publicarea Deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României.Constatarea neconstituţionalităţii prevederilor OUG nr. 91/2013 nu a avut ca efect apariţia unui vid legislativ, ci a determinat reintrarea în fondul activ al legislaţiei a actelor abrogate, după publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.În acest context mai sus descris, legiuitorului român a fost nevoit să adopte unele măsuri care să conducă în final la adoptarea unei noi legislaţii în materia insolvenţei, fapt ce s-a concretizat prin publicarea, de dată recentă, a Legii nr. 85/2014 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466/2014, lege ce ...

continuare →