20 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Construcții edificate fără autorizație de construire. Noutăți privind certificatul de atestare

De dată recentă, mai precis în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8/08.01.2020 a fost publicată Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (denumită în continuare Legea nr. 7/2020 ), lege ce este în vigoare de la 11.01.2020. ...

continuare →

Bicicliști: Atenție la noutățile legislative în materie!

La finele anului trecut, mai precis în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1044/24.12.2019 a fost publicată Legea nr. 252/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (denumită în continuare Legea nr. 252/2019 ), lege ale cărei prevederi au intrat în vigoare la data de 27.12.2019. ...

continuare →

Noutăți privind ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036/28.12.2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare) a suferit anumite modificări prin Ordonanța de urgență nr. 75/2019, modificări ce au fost publicate recent în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1015/17.12.2019 și care au intrat în vigoare la data publicării, și anume la data de 17.12.2019. ...

continuare →