18 Februarie, 2020

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

A fost revizuit Proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii

În urma dezbaterii publice din data de 26.07.2011, la care au participat oficiali ai MCSI – Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – a fost revizuit Proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Scopul acestui proiect normativ este acela de a reţine anumite date generate sau prelucrate în cadrul activităţilor de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice. Autorităţile vor putea utiliza aceste date pentru a preveni, a cerceta, a descoperi şi a urmări infracţiunile grave. La intrarea în vigoare a acestei legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1101 din 25 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatele (1) şi ...

continuare →

România, prezentă în graficul creşterii economice de 1,5% în 2011

“România a reuşit să aibă trei trimestre consecutive de creştere economică, cea înregistrată în trimestrul al doilea fiind de 0,2% faţă de primul trimestrul, şi se află în graficul creşterii economice de 1,5% prognozată pentru anul 2011”, se arată într-un comunicat de presă emis de Guvernul României. Afirmaţia aparţine primului-ministru Emil Boc. Potrivit şefului Executivului, creşterea economică din aceste an reflectă politica de investiţii a Guvernului şi faptul că în primele şase luni ale anului 2011 au fost alocate şi cheltuite cu peste 800 de milioane de euro mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Obiectivul Guvernului este să menţină acelaşi nivel al investiţiilor şi să le prioritizeze în trimestrul al treilea şi al patrulea pe cele pe care le are, pentru ca ele să îşi producă eficienţa maximă în economie. Şeful statului a adăugat că vor fi prioritizate investiţiile publice în funcţie de stadiul lor de execuţie, ...

continuare →

1400 de apartamente pentru tineri vor fi construite în Bucureşti

Conform unui comunicat de presă emis de Guvernul României, 1400 de apartamente pentru tineri vor fi construite în sectorul 2 din municipiul Bucureşti. Construcţiile fac parte din programul „Locuinţe pentru tineri”, derulat cu ajutorul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Finanţarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite. Se preconizează că valoarea investiţiilor va fi de aproximativ 290 de milioane de lei. ...

continuare →

Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

Începând cu data de 25 august 2011, Institutul Naţional al Magistraturii împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii pentru promoţia 2011 – 2013. Concursul este organizat pentru un număr de 200 de locuri de auditori de justiţie, care vor avea posibilitatea să opteze, după anul I de studiu, pentru 100 de locuri de judecător şi 100 de locuri de procuror. Conform datelor din comunicatul de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, s-au înscris 3433 persoane, acesta fiind cel mai mare număr de candidaţi din ultimii 6 ani. Pentru a afla etapele examenului de admitere, precum şi alte informaţii utile, accesaţi http://www.inm-lex.ro. ...

continuare →

Programul de finanţare a înnoirii parcului de tractoare a fost publicat în M.Of.

În Monitorul Oficial 577 din 16 august 2011 (M. Of. 577/2011) a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1995/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate. Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului şi se adresează producătorilor care au ca obiect de activitate producţia de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate şi/ori comercializarea de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi. Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional. Conform informaţiilor din ghid, cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depăşească 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau a maşinii agricole autopropulsate. Cuantumul primei de casare se scade de către producător din preţul de comercializare al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi. Diferenţa este asigurată de către proprietarul beneficiar din ...

continuare →

Produsul intern brut în trimestrul II 2011, estimări “semnal”

Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul II 2011 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,2% comparativ cu trimestrul I 2011, se arată într-un comunicat de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, azi, 16 august 2011. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2010, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 1,4% pe seria brută şi cu 0,3% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2011 Produsul intern brut a crescut comparativ cu semestrul I 2010 cu 1,6%, pe serie brută şi cu 0,3% pe serie ajustată sezonier. În ultimii ani, indicatorii pe termen scurt disponibili nu au mai satisfăcut cerinţele utilizatorilor şi nu au avut omogenitatea şi consistenţa unui sistem de conturi naţionale trimestriale. Această situaţie a condus la necesitatea de a dispune de un sistem rapid de estimări “semnal” preliminare privind Produsul intern brut trimestrial, pentru a avea o imagine operativă şi consistentă a ...

continuare →

Clasificarea ocupaţiilor din România, aliniată la Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor – ISCO 08

Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.832/2011 şi al Institutului National de Statistică nr. 1.832//856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 561, din 8 august 2011. Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială. Ea este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei. Noua Clasificare a ocupaţiilor din România ordonează vechea Clasificare, care devenise greu de urmărit pentru utilizatorul obişnuit, din cauza numeroaselor modificări şi completări care au fost efectuate de la aprobarea ei, prin Ordinul Ministerului Muncii şi ...

continuare →