18 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Comerţul Internaţional al României în perioada 01.01. – 30.04.2011. Rezultate obţinute

Conform unui buletin informativ emis de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, valoarea totală a comerţului internaţional al României, în primele patru luni ale anului 2011, a fost de 31.331,8 mil. euro, în creştere cu 27,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, exportul înregistrând o creştere la 14.406,6 mil. euro (+33,4%), iar importul la 16.925,2 mil. euro (+23,2%). O analiză a exporturilor pe grupe de mărfuri relevă faptul că la nivelul principalelor categorii de produse s-au înregistrat creşteri la toate livrările pe piaţa internaţională şi, în funcţie de ponderea deţinută în total export, au influenţat amplitudinea trendului ascendent al exportului realizat în primele trei luni ale anului 2011, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În respectivul buletin se arată, de asemenea, care au fost primele zece ţări de destinaţie pentu exporturile româneşti : Germania (cu o pondere în totalul exportului României de 18,2%), Italia (13,3%), Franţa ...

continuare →

ANFP continuă perfecţionarea funcţionarilor publici

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în perioada 22.08 – 2.09.2011, se vor organiza un număr de 34 de programe de perfecţionare destinate personalului din administraţia publică. Cursurile au o durată de 5 sau 7 zile şi se desfăşoară în diverse locuri din ţară. Fucţionarii publici pot participa la programe de perfecţionare din diferite domenii, cum ar fi: dezvoltare managerială şi organizaţională, gestionarea documentelor unei instituţii publice, eficientizarea activităţii de control financiar şi fiscal, managementul resurselor umane şi salarizarea personalului bugetar etc. Informaţii referitoare la programele de perfecţionare oferite de ANFP şi fişele de înscriere pot fi consultate accesînd website-ul ANFP www.anfp.gov.ro , secţiunea Programe de perfecţionare. ...

continuare →

S-a aprobat proiectul strategic “Strategie comună pentru dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”

Proiectul strategic “Strategie comună pentru dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria” a fost aprobat în data de 17 iunie 2011 de către Comitetul Comun de Selecţie (CCS) al Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Proiectul se va implementa pentru o perioadă de 24 de luni şi are ca scop armonizarea politicilor economice, sociale, de mediu şi culturale la nivelul întregii zone transfrontaliere. Prin proiect se urmăreşte să se elaboreze o strategie comună de dezvoltare teritorială, o bază de date operaţională, un set de indicatori şi o metodologie comună pentru monitorizarea teritorială. În acelaşi timp, se vor implementa proiecte pilot în domeniul competitivităţii economice – mediului de afaceri, educaţiei – dezvoltării resurselor umane, agriculturii – îmbunătăţirilor funciare, transportului – infrastructurii şi turismului. Principalele grupuri ţintă sunt administraţia publică locală şi centrală, universităţi, institute de cercetare şi mediul de afaceri. Sursa: http://www.mdrt.ro/ ...

continuare →

Ministerul Justiţiei doreşte constituirea unei fundaţii pentru a promova şi a susţine principiile dreptului şi ale democraţiei

În cadrul Şedinţei de Guvern de miercuri, 17 august 2011, a fost aprobat Memorandumul cu tema: „Iniţiativa Ministerului Justiţiei de constituire a unei fundaţii având ca obiectiv susţinerea şi promovarea principiilor dreptului, a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul Ministerului Justiţiei. Pentru că se apropie intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, Fundaţia doreşte să promoveze prin acţiunile sale noile instituţii de drept privat, pentru a susţine campania de promovare în spaţiul public a Codului Civil. Unul dintre rolurile Fundaţiei este de a informa publicul larg cu privire la conţinutul normelor juridice şi de a-l educa în privinţa aplicării acestor norme. În acelaşi timp, „consolidarea acestui parteneriat public – privat poate diminua practicile de eludare a legii şi ale corupţiei”, se arată în respectivul comunicat. Ministerul Justiţiei consideră că, pe termen mediu şi lung, acţiunile derulate în cadrul fundaţiei vor influenţa ...

continuare →

67,77% dintre întreprinzători se confruntă cu scăderea cererii interne

Conform unei anchete realizată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în perioada actuală, întreprinzătorii şi managerii se confruntă cu diverse dificultăţi printre care se numără scăderea cererii interne (semnalată în 67,77% din IMM-uri), fiscalitatea excesivă (48,44%), inflaţia (44,40%), birocraţia (41, 39%) şi corupţia (36, 10%). În 0,97% dintre firmele mici şi mijlocii au fost identificate şi alte dificultăţi, cum ar fi: concurenţa neloială, costul foarte ridicat al chiriilor spaţiilor comerciale, preţurile mari ale materiilor prime şi scăderea nivelului de trai al populaţiei. Toate acestea se reflectă în numărul din ce în ce mai redus de clienţi, nedreptăţirea firmelor mici în raport cu organizaţiile mari de către organele fiscale, slaba pregătire a funcţionarilor statului etc. Referitor la intensitatea manifestării acestor dificultăţi, s-a constatat că, pe o scară de la 1 la 5, pe primul loc se situează scăderea cererii interne cu o medie de 4,29, ...

continuare →

S-a modificat anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România

În Monitorul Oficial 581 din 17 august 2011 (M. Of. 581/2011) s-a publicat Ordinul 580 din 4 august 2011 (Ordinul 580/2011) privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului transporturilor nr.655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România. În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite ordinul: Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 şi 16 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Norme uniforme călători 11 va avea următorul cuprins: “Norme uniforme călători 11 Tariful biletelor de călătorie se restituie parţial, în cazul îmbolnăvirii în parcurs, numai ...

continuare →

Rezultatele acţiunii de control privind comercializarea pâinii

Potrivit unui comunicat de presă emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 25 – 28 iulie 2011, s-a efectuat un control la nivel naţional în ceea ce priveşte calitatea şi modul de încadrare în cantitatea netă declarată a pâinii comercializată în vrac. Rezultatele controlului relevă faptul că au fost constatate numeroase cazuri în care diferenţele medii, faţă de cantităţile nete declarate de producători, la diferite sortimente de pâine, erau între 20-80 g/bucata. În acelaşi timp, pâinea comercializată, de diverse sortimente, avea cantitatea netă declarată neuniformă – de 210g, 295g, 300g, 310g, 315g, 540g. Aceste diferenţe erau greu de sesizat de către consumatori şi creau dificultăţi la achiziţionarea produsului. Inspectorii OPC au mai descoperit faptul că nu se afişau denumirea furnizorului de pâine, denumirea produsului comercializat şi nici preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/kg şi lei/bucată. De asemenea, producătorii comercializau pâinea deformată, aplatizată  şi cu porţiuni parţial ...

continuare →