18 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

ANFP evaluează exemplele de succes din administraţia publică

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) informează, într-un comunicat de presă prezent pe site-ul propriu, că în data de 26 august 2011 s-a încheiat perioada de înscriere la cea de-a IV-a ediţie a competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România. În acest moment, proiectele sunt evaluate de către reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic şi ai mass-mediei. Instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale au înscris 43 de proiecte în competiţie, zece dintre acestea vizând pilonul I -  Modernizarea administraţiei publice prin promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării, 23 pentru pilonul II – Îmbunătăţirea serviciilor publice prin managementul orientat spre satisfacţia beneficiarilor şi zece pentru pilonul III – Dezvoltare locală prin parteneriate şi voluntariat. ANFP va organiza conferinţa internaţională „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, în noiembrie 2011, pentru a promova şi a premia cele mai reuşite proiecte. Acestea vor fi incluse într-un Ghid ...

continuare →

Profesia de evaluator autorizat de bunuri a fost reglementată de către Guvern

Întrucât profesia de evaluator de bunuri nu a fost reglementată până acum, Guvernul a decis, printr-o ordonanţă, să definească statutul acestei meserii, să conceapă o modalitate de accedere în aceasta şi un regulament. Ordonanţa adoptată defineşte calitatea de evaluator autorizat şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia. În acelaşi timp, actul normativ prevede înfiinţarea şi stabileşte atribuţiile Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. „Această structură numără în jur de 5000 de evaluatori care deservesc o piaţă de 25 de milioane de euro”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Dan Lazăr, la sfârşitul şedinţei de Guvern. ...

continuare →

Circumscripţiile unor judecătorii şi ale parchetelor de pe lângă acestea au fost modificate de către Guvern

Într-un comunicat de presă emis de Ministerul Justiţiei, se arată că Guvernul a aprobat modificarea unor circumscripţii şi ale parchetelor de pe lângă acestea. În urma adoptării de către Parlament a Legii nr. 148/2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, intrată în vigoare la 22 iulie 2011, s-a impus modificarea circumscripţiei în care sunt arondate comunele care aparţineau de judecătoriile şi parchetele de pe lângă acestea înainte de desfiinţare, pentru a prelua cauzele de competenţă teritorială a instanţelor desfiinţate. Rearondarea localităţilor vizează instanţele şi parchetele desfiinţate prin lege: Şomcuta Mare, Bozovici, Murgeni (care funcţionează) şi Bocşa, Cernavodă, Bechet, Băneasa, Comana, Sângeorgiu de Pădure, Scorniceşti, Urlaţi şi Jimbolia (care nu funcţionează). În acelaşi timp, actul normativ prevede că s-a aprobat rearondarea localităţilor şi pentru alte instanţe cu volum mic de activitate care, deşi nu se desfiinţează, pot prelua din competenţa teritorială şi, implicit, din încărcătura ...

continuare →

Prevenirea şi combaterea corupţiei – obiectiv al cooperării dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei Internelor

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a semnat in data de 30.08.2011 un protocol de cooperare împreună cu Ministerul Administraţiei Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie, pentru a preveni şi a combate corupţia. Cele două părţi se obligă să facă schimb de date şi informaţii, pentru a elucida cazurile de interes comun, şi să participe la programe de perfecţionare a pregătirii profesionale în domenii de interes reciproc. În acelaşi timp, cele două entităţi trebuie să sprijine activităţile derulate la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie în vederea conştientizării luptei pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul lucrătorilor M.A.I., afişând în locuri cât mai vizibile materiale care conţin mesaje anticorupţie, inclusiv în format electronic pe suporţi adecvaţi, în sediile Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În schimb, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va trebui să pună la dispoziţia Direcţiei Generale Anticorupţie eventualele date sau informaţii obţinute accidental cu privire la pregătirea sau săvârşirea ...

continuare →

Ministrul Lăzăroiu aduce precizări privind ajutoarele pentru încălzire

Pe site-ul MMFPS, ministrul Sebastian Lăzăroiu a ţinut să facă unele precizări referitoare la implicaţiile ordonanţei de Guvern în legătură noile modalităţi de acordare a ajutoarelor pentru încălzire, text pe care l-am prezentat anterior abonaţilor la Newsletter-ul LegeStart. Reţinem principalele sublinieri ale ministrului: ● Numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire creşte, de la 200.000 în sezonul trecut, la circa 330.000 în iarna care urmează. ● Acordarea subvenţiilor se limitează la persoane “vulnerabile”, care efectiv nu au posibilităţi de a acoperi cheltuielile. În acest fel, se vor elimina inechităţile în acordarea ajutoarelor care, până acum, mergeau nejustificat şi la persoane cu venituri mari. ● Rămâne nerezolvată, prin ordonanţa de Guvern, problema CET-urilor care sunt, în continuare, ineficiente, în condiţiile în care produc căldură la costuri foarte mari. Problema se va rezolva numai în timp, prin eficientizarea consumului de energie şi a producţiei realizată de aceste CET-uri. ● Primăriile – în special ...

continuare →

România trebuie să revizuiască Inventarul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

Într-o informare de presă emisă de Ministerul Mediului şi Pădurilor se arată că s-a comunicat, într-o şedinţă publică realizată de Comitetul de conformare al protocolului de la Kyoto, decizia finală cu privire la neconformităţile identificate la nivelul Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), transmis în anul 2010 de România. Potrivit concluziilor preliminare adoptate în data de 8 iulie 2011, România trebuie să deruleze şi să dezvolte măsurile necesare pentru îndeplinirea adecvată a tuturor activităţilor specifice inventarului naţional şi sistemului naţional pentru estimarea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (GES). Conform deciziei finale, România nu mai este eligibilă pentru a participa la mecanismele flexibile conform articolelor 6, 12 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto, până când sunt rezolvate neconformităţile identificate. Suspendarea eligibilităţii a intrat în vigoare la comunicarea deciziei. În respectiva informare de presă, se arată că România a luat act de decizia ...

continuare →

50 de milioane de euro nerambursabili vor fi disponibili pentru „Prima împădurire a terenurilor agricole” în luna septembrie

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în perioada 1 – 30 septembrie 2011 se va desfăşura a treia sesiune din acest an pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Fondurile nerambursabile alocate acestui proiect sunt de 50 de milioane de euro. Implementarea acestei măsuri de finanţare are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire. Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol. Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 hectare. Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire. Acesta trebuie să fi fost declarat la ...

continuare →