24 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Modificările Codului fiscal – comparaţie între articolele modificate, înainte şi după intrarea în vigoare a modificărilor

În Monitorul Oficial nr. 627, de vineri, 2 septembrie 2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Printre principalele modificări menţionăm modificarea termenului limită de depunere a Declaraţiei de impozit pe profit (cod 101), posibilitatea contribuabililor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 34, alin. (4) şi (5), de a opta, începând cu 1 ianuarie 2013, pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate anual, acordarea pentru micii contribuabili a dreptului de depunere trimestrială a Declaraţiei 112 şi plata trimestrială a impozitelor şi contribuţiilor aferente, precum şi modificarea termenului limită de depunere a Declaraţiei recapitulative 390 VIES, de la 15 la 25 inclusiv a lunii următoare. Au fost introduse Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie, Art. 421, iar la Titlul VII, a fost introdus Capitolul VI – Contravenţii şi sancţiuni. Cu toate că art. ...

continuare →

Guvernul a înfiinţat Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti

În Monitorul Oficial 623 din 1 septembrie 2011 s-a publicat Ordonanţa 21 din 30 august 2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti. Rolul acestei instituţii este acela de a planifica, monitoriza şi aviza activităţile privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană Bucureşti, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale şi transport naval. A.M.T.B. este finanţată de la bugetul de stat şi se află în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sediul acesteia fiind în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti. Printre atribuţiile principale ale A.M.T.B. se numără elaborarea Strategiei de dezvoltare a transportului public de călători şi a Planului de transport public pentru zona metropolitană, punerea în aplicare a politicii tarifare unice şi de taxare în domeniul transportului public de călători şi realizarea unor cercetări de piaţă privind cererea, oferta şi calitatea serviciilor de transport public oferite. De ...

continuare →

Ministerul Educaţiei ia măsuri pentru debirocratizarea muncii didactice

“Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia tuturor cadrelor didactice din România, pentru prima dată, planificările calendaristice”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.edu.ro/. 2.500 de cadre didactice şi 120 de inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei şi inspectoratele şcolare au reuşit să elaboreze respectivele planificări, acestea fiind avizate de comisiile naţionale de specialitate pe discipline. Secretarul de Stat Oana Badea a precizat că “substanţa acestei măsuri constă, dincolo de orice analiză, în pasul spre debirocratizarea muncii didactice. În acest fel, economisim timp şi energie în favoarea muncii directe cu elevii noştri, ceea ce reprezintă esenţa muncii oricărui dascăl”. Planificările calendaristice pot fi găsite pe site-ul http://www.edu.ro/, la secţiunea învăţământ preuniversitar, începând cu data de 1 septembrie 2011. Sursa: http://www.edu.ro/ ...

continuare →

Guvernul a aprobat prevederi fiscale noi pentru operatorii din turism

Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Guvernul a aprobat unele măsuri pentru modificarea Codului fiscal, cu impact asupra turismului. Potrivit noului act normativ, cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică care nu funcţionează în decursul unui an calendaristic va fi de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii. Măsura care obligă proprietarii structurilor de cazare să facă investiţii în aceste imobile şi să le introducă în circuitul turistic a fost propusă de către ministrul Elena Udrea încă din 2009. O altă prevedere prezentă în noul Cod fiscal este aceea de a reduce cu 50% impozitul pe clădirile şi terenurile situate pe litoralul Mării Negre care sunt deţinute de persoane juridice şi folosite în scop turistic pentru o perioadă de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic. De asemenea, pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local va institui o taxă hotelieră ...

continuare →

MAI doreşte să modifice printr-un proiect de lege Hotărârea de Guvern nr. 572/2008 referitoare la constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor doreşte să supună dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia. Conform proiectului de lege, se doreşte modificarea alineatului (1) al articolului 3, iar la articolul 4, alineatul (1) , după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1). De asemenea, se va mai modifica alineatul (2) al articolului 4 şi tot articolul 5. Proiectul de lege iniţiat de M.A.I. poate fi găsit pe pagina de Internet a instituţiei : www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest document de politică publică sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 14.09.2011. ...

continuare →

Trafic crescut la frontieră în perioada sezonului estival

Potrivit unui comunicat de presă emis de către Poliţia de Frontieră Română, în cele trei luni de vară ale anului 2011, frontiera României a fost tranzitată de peste 11,8 milioane persoane şi peste 3 milioane mijloace de transport. Politiştii de frontieră au asigurat un control fluent şi operativ în toate punctele de trecere a frontierei de stat. Cele mai tranzitate frontiere în sezonul estival au fost cele cu Ungaria (4.486.914 persoane) şi Bulgaria (1.740.480 persoane), dar şi cu Republica Moldova (1.279.000 persoane). În acest an s-a înregistrat o creştere a traficului prin punctele de trecere a frontierei situate în partea de est a ţării, determinată în special de revenirea din concedii a cetăţenilor din Republica Moldova care, pe de o parte, se duc la muncă în străinatate, iar pe de altă parte se reîntorc din vacanţele petrecute în România. În respectivul comunicat, se arată că traficul de persoane care au ...

continuare →

Măsuri noi pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente

Guvernul a aprobat, la cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,  modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în acord cu modificările intervenite în domeniu, prin intrarea în vigoare a Codului de proiectare seismică a construcţiilor, care înlocuieşte Normativul de proiectare antiseismică. Prevederile ordonanţei se vor aplica construcţiilor de interes şi utilitate publică, cât şi clădirilor de locuit. Ce măsuri sunt stipulate în noua ordonanţă de Guvern? În actul normativ este precizat faptul că orice clădire (privată sau de utilitate publică) expertizată tehnic şi încadrată în clasa I de risc seismic va trebui să treacă prin măsuri de intervenţie. Tot în prezentul act este stipulat că „proprietarii/ administratorii construcţiilor în cauză, răspund material, contravenţional şi civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenţie dispuse prin ordonanţă”. De asemenea, amenzile pentru încălcarea legii au fost majorate. O altă modificare prezentă în lege o reprezintă notarea ...

continuare →