27 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

S-a aprobat Ghidul de finanţare pentru refacerea siturilor contaminate istoric

În Monitorul Oficial 624 din 2 septembrie 2011, prin Ordinul 2072 din 12 august 2011, s-a aprobat Ghidul de finanţare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric. Detalii despre Program Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează refacerea şi remedierea solului contaminat, conservarea proprietăţilor fizice şi chimice corespunzătoare, precum şi a calităţii solului şi vederea asigurării protecţiei şi altor elemente ale mediului natural. Scopul programului este acela de a reface ecosistemele terestre afectate şi de a le aduce cât mai aproape de starea naturală, aplicând unele măsuri de curăţare/ remediere şi/ sau reconstrucţie ecologică. Obiectivele principale ale programului sunt refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului, asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei, protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, antropici şi naturali, precum şi îmbunătăţirea aspectului peisagistic. Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această ...

continuare →

S-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate

Prin Ordinul 1276 din 26 august 2011, publicat în Monitorul Oficial 623 din 1 septembrie 2011, s-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate. Ce este fondul de redistribuire ? Fondul de redistribuire se utilizează pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurări de sănătate. El se constituie în cota de 98% din cota de 37% rămasă în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate după deducerea cotei de 60%, repartizată caselor de asigurări de sănătate proporţional cu veniturile realizate la nivel teritorial şi a cotei de 3% pentru cheltuieli de administrare, funcţionare şi capital ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate. Care este rolul criteriilor de alocare pe case de asigurări de sănătate ? Criteriile de alocare pe case de asigurări de sănătate urmăresc accesul echitabil al asiguratului la servicii de sănătate, prin egalizarea puterii de cumpărare a ...

continuare →

Modernizează-ţi afacerea cu bani europeni! Consultă Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.2

“Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.2 prin care reprezentanţii firmelor îşi pot moderniza şi eficientiza afacerea prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul MCSI. Cetăţenii care au o firmă şi vor să-şi îmbunătăţească productivitatea la nivelul afacerii sunt sprijiniţi de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin acordarea de bani europeni. Valoarea maximă a finanţării acordate este de 1.850.000 RON, în timp ce valoarea minimă este de 45.000 RON. Despre Ghid Ghidul Solicitantului cuprinde criteriile care trebuie să fie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Operaţiunea 3.3.2 – „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii online pentru afaceri” este inclusă în Domeniul Major de Intervenţie 3 – “Susţinerea ...

continuare →

Ordonanţa 107/ 2010 privind contribuţia pentru sănătate a pensionarilor a fost respinsă de Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor

Ordonanţa 107/2010, prin care pensionarilor ale căror pensii depăşesc 740 de lei li se aplică o contribuţie pentru fondul de sănătate de 5,5%, a fost respinsă, miercuri, de Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor. Motivul principal pentru care ar fi fost respins actul normativ este legat de obligarea la contribuţia de 5,5% la asigurările de sănătate a pensionarilor cu pensii sub 1.000 de lei. Potrivit ordonanţei, «Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei». Ordonanţa 107/2010 care vizează modificarea articolului 256, alineatul 2, a fost respinsă cu nouă voturi pentru, exprimate de opoziţie, şi opt împotrivă ale puterii. Actul normativ a fost ...

continuare →

Guvernul a aprobat înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Prin Ordonanţa 26 din 31 august 2011, publicată în Monitorul Oficial 625 din 2 septembrie 2011, s-a aprobat înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. I.S.C.T.R este o instituţie publică cu personalitate juridică, care se află în subordinea Ministerului Transportului şi Infrastructurii. Care este rolul acestui organism ? I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului; c) starea tehnică a vehiculelor rutiere; d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate; e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Care sunt ...

continuare →

Ministerul Justiţiei a obţinut o finanţare europeană pentru implementarea proiectului „Programul Specific – Justiţie Penală”

Ministerul Justiţiei a obţinut o finanţare europeană pentru derularea unui proiect care are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor magistraţilor în domeniul cooperării judiciare privind combaterea traficului de fiinţe umane. Proiectul este finanţat prin programul „Justiţie Penală” şi va fi implementat de Ministerul Justiţiei în calitate de coordonator, în parteneriat cu Şcoala Naţională a Magistraturii din Franţa, Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară (IRZ) şi EUROJUST. Un manual destinat practicienilor va fi elaborat în urma colaborării dintre experţii din statele membre partenere, ei participând la sesiuni de lucru comune. Acest manual va cuprinde atât o prezentare a cadrului juridic şi instituţional şi a cazuisticii existente în ţările partenere cu privire la infracţiunile ce privesc traficul de fiinţe umane, de imigranţi şi exploatarea copiilor, precum şi a formelor de cooperare judiciară prin care statele pot să combată aceste infracţiuni. Proiectul va fi implementat pe o durată de 14 luni şi beneficiază de un buget ...

continuare →

Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal va avea loc în 8 octombrie 2011

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 26 august 2011, a hotărât ca data examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal să aibă loc în data de 8 octombrie 2011. Examenul va consta într-o probă scrisă sub formă de test grilă. Înscrierile la examen se fac în perioada 5-23 septembrie 2011 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro, iar dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti. Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 3 octombrie 2011. Pentru detalii cu privire la conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia de examen, vă rugăm să accesaţi: http://lege5.ro/Gratuit/gi3danzyha/hotarare-12-2011-privind-sustinerea-examenului-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-octombrie-2011. ...

continuare →