25 Iunie, 2019

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Activitatea profesională, didactică, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată de Nicolae Grigorie, în general sub semnătura Nicolae Grigorie Lăcriţa, sau N. Grigorie Lăcriţa , în perioada 1993 – 2016, arată o personalitate complexă, dedicată creației, științei și dezvoltării relației cu publicul pe care l-a servit permanent de-a lungul carierei. Conceptele sale despre viață și conduita publică au determinat lumea academică, științifică și culturală să-l recunoască drept o personalitate veritabilă a comunității craiovene şi naţionale, cu o activitate publicistică de anvergură națională, beneficiar al numeroase aprecieri din partea publicațiilor de specialitate, al mass-media şi al unor foruri academice.

Procedeul sutei mărite

În activitatea practică sunt frecvente cazurile în care se cunoaşte fie numai valoarea totală a facturii, care include şi TVA-ul (deductibil, în cazul facturilor pentru cumpărări, sau colectat... ...

continuare →

Calcularea termenelor de la care se datorează majorările, dobânzile şi penalităţile în cazul în care termenul de scadenţă cade într-o zi nelucrătoare

În activitatea practică numeroşi contribuabili şi organe fiscale au neclarităţi cu privire la data de la care se calculează, în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere în cazul în care termenul de scadenţă (de plată) a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.) cade într-o zi nelucrătoare.Prin prevederile legale în vigoare se prevede, clar, precis şi la modul imperativ, că, în cazul în care termenul de scadenţă (de plată) a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.) cade într-o zi nelucrătoare, majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează după prima zi lucrătoare ce urmează termenului de scadenţă.Exemplu:În cazul în care termenul de plată, de 25, cade într-o zi nelucrătoare, de sâmbătă, iar data de luni 27 a lunii respective este zi lucrătoare:termenul de plată „se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare”, respectiv până la sfârşitul zilei lucrătoare de luni 27 ...

continuare →