19 Februarie, 2020

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Prima ordonanţă de urgenţă a cabinetului Orban

Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 9 ianuarie 2020 este justificată în expunerea de motive din preambulul actului normative. Mai jos vă propunem câteva detalieri punctuale, pe unele din acele normative care au suferit modificări şi/sau completări . ...

continuare →

Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile

Ministrul finanţelor publice a aprobat Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor aspecte contabile. ...

continuare →

Restituirea cheltuielilor cu asistenţa medicală acordată

Un şofer adoarme la volan şi intră într-un pom din afara carosabilului, producându-şi leziuni care necesită intervenţii medicale. Întrebarea la care trebuie să răspundă instanţa de apel, din speţa de mai jos constă în a şti cine suportă cheltuielile furnizorului de servicii medicale. ...

continuare →

Dreptul de preempţiune pentru salariaţi la cesiunea unei farmacii

Cererea de decizie preliminară sintetizată mai jos privește interpretarea reglementărilor aplicabile din TFUE și din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între AV și BU, pe de o parte, și municipalitatea Bernareggio, Italia, pe de altă parte, cu privire la decizia de atribuire a dreptului de proprietate asupra unei farmacii municipale unui farmacist care este salariat al acesteia din urmă pe baza exercitării dreptului său de preempțiune prevăzut de dreptul național ...

continuare →

TVA: dreptul de deducere a taxei achitate în amonte

Pornind de o situaţie practică adusă în faţa instanţelor din Ungaria, Curtea de Justiţie a UE a fost solicitată să dea clarificări de interpretare a Directivei 2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, precum și a principiilor proporționalității, neutralității fiscale și efectivității. ...

continuare →