19 Februarie, 2020

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Regimul special de TVA pentru întreprinderile mici

În materialul de mai jos vă prezentăm o problemă, pe tema enunţată în titlu, astfel cum a fost trimisă pentru clarificare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Cazul de faţă se supune reglementărilor din Codul fiscal 2003, dar ceea ce interesează este chestiunea de principiu dezbătută, pentru conformitate cu Directiva TVA nr. 112/2006. ...

continuare →

Munca suplimentară

În speţa de mai jos sunt puse în discuţie drepturile presupuse a fi datorate, potrivit reclamantei, pentru munca suplimentară prestată ca angajat cu clauză de mobilitate. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a ...

continuare →

Clauze netransparente în contractele de credit ipotecar. Partea II-a

În continuarea materialului cu acest titlu, publicat recent pe LegeStart, revenim cu detalii privind aplicarea novaţiei în contractele de credit bancar, astfel cum apar în speţa citată, precum şi cu reglementările din directiva europeană şi în Codul civil român. Un singur argument invocat în material: cazul XZ este departe de a fi izolat. Peste un milion de cereri de restituire a unor sume plătite în temeiul unei clauze‑„prag” au fost introduse în fața instanțelor spaniole ...

continuare →

Clauze netransparente în contractele de credit ipotecar. Partea I

Încă o atenţionare privind clauzele impuse de bănci, exemplul de mai jos tratând despre implicaţiile unei clauze "prag" modificată pe parcursul derulării creditului ipotecar, potrivit concluziilor Avocatului general prezentate Curţii de Justiţie a UE la 30 ianuarie 2020 în cauza C‑452/18 XZ împotriva Ibercaja Banco SA, pentru documentarea Curţii în pregătirea răspunsului ce urmează a fi dat la cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Teruel (Tribunalul de Primă Instanță și de Instrucție nr. 3 din Teruel, Spania. ...

continuare →

Suspendarea permisului de conducere

Cauza de mai jos este mai complicată decât ne-am fi aşteptat, întrucât ridică probleme privind dreptul de a fi informat cu privire la o acuzație şi neglijența persoanei acuzate. Pentru clarificare, cauza a făcut obiectul unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie a UE unde a fost făcute publice concluziile Avocatului general, ca documentare înaintată Curţii. ...

continuare →

Dreptul la concediu

Un lucrător are dreptul la concediu anual plătit pentru perioada cuprinsă între data concedierii și data reangajării atunci când s‑a dovedit că un asemenea lucrător a fost concediat în mod nelegal de către angajatorul respectiv? Aceasta este în esență întrebarea comună a două cereri de decizie preliminară, adresate Curţii de Justiţie a UE şi care se referă la interpretarea articolului 7 din Directiva nr. 88/2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. ...

continuare →