25 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Bogdan Costea

Bogdan are peste şase ani de experienţă în consultanţă fiscală şi contabilitate, cu accent pe aspecte legate de taxarea directă (impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe veniturile nerezidenţilor), aspecte legate de taxarea indirectă (TVA), aspecte privind preţurile de transfer şi convenţii de evitare a dublei impuneri, reglementări contabile locale şi standarde internaţionale de raportare financiară. Mai multe detalii despre autor puteţi citi în pagina dedicată: https://legestart.ro/consultanti/

Dosar preţuri de transfer – argumentarea statistică a pierderilor

Articolul de față își propune să exploreze modul în care ar trebui abordată argumentarea corectă și fundamentată a pierderilor în cazul societăților care realizează tranzacții intra-grup și asupra cărora planează de multe ori suspiciunea de manipulare a profiturilor.Punctul de plecareStrategia ANAF din ultima perioada s-a concentrat în mod constat pe investigarea prețurilor de transfer la societățile care înregistrează pierderi operaționale consecutive. Dincolo de strategie,  numărul de dosare de prețuri de transfer solicitate și verificate este în creștere, conform statisticilor publicate de ANAF.În măsura în care o societate care înregistrează pierderi derulează tranzacții intra-grup, este justificabilă intenția autorităților fiscale de a afla cauzele pierderii și de a înlătura suspiciunea că această pierdere este generată de modul de stabilire a prețurilor de transfer.În același timp, premisa investigării societăților care înregistrează pierderi este că o societatea independentă (care nu face parte dintr-un grup) nu ar înregistra pierderi pe o perioadă indefinită și fie ...

continuare →

Se poate optimiza tratamentul TVA pentru livrări în lanţ în cazul importului / exportului de bunuri?

O problemă interesantă pe care am întâlnit-o în practica TVA are de a face cu tranzacţiile în lanţ efectuate în cadrul unor operaţiuni de import/export, în special în cazurile în care în lanţul tranzacţiilor participă cel puţin două persoane române.Ni s-a întâmplat să întâlnim în practică structurări diferite şi tratamente TVA diferite pentru aceeaşi operaţiune, aspect ce a născut multiple discuţii şi contradicţii, iar în articolul următor ne-am propus să abordăm exact acest subiect şi să analizăm dacă întradevăr optimizarea tratamentului TVA este posibilă în astfel de cazuri.(i) IMPORT. Spre exemplu, presupunem următorul lanţ de livrări: Tratamentul TVA cel mai des întâlnit într-o astfel de tranzacţie este următorul: societatea B realizează un import de bunuri de la societatea A, plăteşte TVA în vamă iar mai departe facturează bunurile cu TVA românesc către C.Totuşi, în practică am întâlnit şi situaţia în care se doreşte ca societatea C să realizeze importul de bunuri, scutind ...

continuare →

Eliminarea dublei impuneri în cazul ajustării valorii fiscale a tranzacţiilor derulate între persoane afiliate române

Ţinând cont că în ultima perioadă inspecţiile fiscale privind preţurile de transfer în cazul tranzacţiilor derulate între afiliaţi români s-au intensificat, iar o parte dintre acestea s-au finalizat cu ajustări, vom analiza în continuare prevederile legale şi procedura care reglementează evitarea dublei impuneri în astfel de situaţii. În primul rând, este important de reţinut că dacă în cadrul inspecţiei fiscale compania dvs. a suferit ajustări fiscale ca urmare a preţurilor de transfer aplicate în tranzacţiile efectuate cu afiliaţi români, atunci acei afiliaţi, în corespondenţă cu care s-au efectuat ajustările respective, trebuie să beneficieze la rândul lor de reducerea bazei impozabile corespunzătoare acelor tranzacţii. Cu alte cuvinte, dacă societăţii X i s-a impus o ajustare fiscală prin diminuarea cheltuielilor înregistrate în raport cu societatea afiliată Y cu suma de 100 u.m., atunci Y trebuie să diminueze la rândul său valoarea fiscală a venitului înregistrat în raport cu X cu aceeaşi sumă ...

continuare →