14 Noiembrie, 2019

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Noutăţi privind depunerea declaraţiei unice 112. Vezi care sunt!

Ministerul Finanţelor Publice a stabilit un nou cadru normativ privind depunerea declaraţiei unice 112, referitor la asigurările sociale şi impozitul pe venitul din salarii. Reglementările se găsesc în Ordinul MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, publicat în Monitorul Oficial nr. 600/2012. Citeşte Ordinul MFP 1045/2012 aici! În principiu, se păstrează procedura de declarare a sumelor datorate pentru persoanele ce desfăşoară activitate în calitate de salariat în baza unui contract de muncă, pornind de la formatul declaraţiei utilizate până la 30.06.2012. Declaraţia se utilizează pentru obligaţiile datorate inclusiv lunii iulie 2012, cu termen de depunere până pe 25.08.2012. Procedura de raportare a fost actualizată pentru persoanele ce realizează venituri din contracte civile/convenţii civile la care plătitorul de venit efectuează stopajul impozitului şi al asigurărilor sociale, şi ...

continuare →

Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost modificată de ANAF. Intră în vigoare astăzi

Ordinul ANAF nr. 1967/2011 privind înregistrarea în scopuri normale de TVA a fost modificat prin Ordinul nr. 1100/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 569 din data de 10 august 2012. Categorii de contribuabili cărora li se adresează procedura * persoane juridice sau fizice (autorizate), nou înfiinţate, ce încep o activitate, doresc înregistrarea în scopuri de TVA şi declară că vor realiza o cifră de afaceri în sfera TVA mai mare decât plafonul de scutire. Baza legală: art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal; * persoane juridice sau fizice (autorizate) ce au început o activitate în anii anteriori, realizează o cifră de afaceri în sfera TVA inferioară plafonului de scutire, însă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA. Baza legală: art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal. Pentru ambele situaţii, observăm că înregistrarea în scopuri de TVA se efectuează ca urmare a deciziei contribuabilului, acesta exprimându-şi opţiunea ...

continuare →

Ce efecte au clauzele abuzive din contracte asupra consumatorului?

În Monitorul Oficial 543 din data de 3 august 2012 a fost republicată Legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, nr. 193/2000. Actul normativ se adresează tuturor operatorilor economici care au clienţi persoane fizice sau grupuri de persoane fizice şi reglementează cadrul normativ pentru eliminarea clauzelor abuzive din contractele de furnizare bunuri sau de prestări servicii. Legea stabileşte că orice contract între profesionişti şi consumatori trebuie să cuprindă clauze clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. Ce se înţelege prin profesionist? Potrivit legii, profesionistul este persoana fizică (autorizată) sau juridică care, prin intermediul unui contract, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, sau în cadrul unei profesii libere. Ce este o clauză abuzivă? O clauză abuzivă este o clauză contractuală nenegociată direct cu consumatorul, care, prin efectul acesteia sau împreună cu alte clauze, creează în detrimentrul consumatorului şi ...

continuare →

UPDATE: Condiţii noi privind facturarea electronică

În Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012 a fost publicată Legea privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, nr. 148/2012,  care va intra în vigoare mâine, 27 iulie. Chiar dacă denumirea actului normativ are o formulare mai generală, privind comerţul electronic, legea reglementează emiterea şi stocarea în format electronic a următoarelor documente: - factură în format electronic; - chitanţă în format electronic; - bon fiscal în format electronic. Toate aceste documente sunt considerate de noul act normativ documente justificative pentru înregistrarea în evidenţele contabile a diverselor activităţi economice, de vânzare sau cumpărare, conform Legii contabilităţii. Cine poate aplica reglementarea ? Actul normativ stabileşte că se aplică persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în România, care desfăşoară activităţi economice. Prin emiterea electronică a facturii, se înţelege operaţia de întocmire, semnare electronică, marcare temporală a facturii în scopul arhivării electronice, chiar dacă transmiterea acestei facturi poate fi făcută electronic sau ...

continuare →

Începând de anul ăsta, stăm acasă de Sfântul Andrei

Potrivit unei legi care modifică prevederea din Codul Muncii cu privire la zilele libere legale plătite, anul acesta vom avea o nouă zi liberă şi anume 30 noiembrie, Ziua Sfântului Apostol Andrei. Legea, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 24.07.2012,  stabileşte, de asemenea, zilele libere legale pe care un angajator le va acorda salariaţilor într-un an. Care sunt aceste zile libere? - 1 şi 2 ianuarie; - prima şi a doua zi de Paşti; - 1 mai; - prima şi a doua zi de Rusalii; - 15 august, Adormirea Maicii Domnului; - 30 Noiembrie, Sfântul Apostol Andrei; - 1 Decembrie; - prima şi a doua zi de Crăciun; - câte două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. Legea nu mai prevede şi alte modificări cu privire la relaţiile de muncă. Legea nr. 147/2012, ...

continuare →

Modificări la normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, partea a II-a

Prin Hotărârea Guvernului nr. 670/2012 au fost aprobate modificările la normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Actul normativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 481 din 13 iulie 2012. Astăzi vom detalia plafonul de scutire de TVA, vom vorbi despre ajustarea şi plata TVA la anularea înregistrării în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri speciale de TVA pentru persoanele ce nu au obligaţia să fie declarate plătitori de TVA. Detalierea plafonului de scutire de TVA, conform art. 152 din Codul fiscal Plafonul anual al cifrei de afaceri, ce permite o scutire de TVA începând cu 01.07.2012, este în valoare de 220000 lei, corespunzător sumei de 65000 Eur, la cursul de la data aderării României la Comunitate. Ce cuprinde plafonul ? Sunt cuprinse în plafon: 1) livrările de bunuri şi prestările de servicii care ar fi fost supuse TVA dacă sunt realizate de o persoană ...

continuare →