21 August, 2019

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Cât de util este Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare?

În Monitorul Oficial nr. 792/2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Ghidul cuprinde aproximativ 26 de pagini, însă marea majoritate a materialelor sunt prezentate prin copiere din Codul fiscal și din Normele metodologice de aplicare (O.G. nr. 15/2012 și H.G. nr. 1071/2012). Destul de rar sunt inserate câteva materiale suplimentare sub forma unor comentarii, aduse de către autorii ghidului. Cu toate acestea, sunt câteva exemple foarte utile, privind situații particulare, cum ar fi: - încasare cu numerar factură; - rest de plată într-o perioadă ulterioară; - emitere factură și încasare prin mai multe plăți succesive; - TVA la acordarea unei reduceri de preț ulterior vânzării. Pentru aplicarea în anul 2013 a sistemului de TVA la încasare, se reiterează perioada  1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, și se precizează în mod expres că eventuala fluctuație a cifrei de afaceri, ulterior ...

continuare →

Despre modificările financiar-fiscale aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2012

În Monitorul Oficial nr. 0778 din 19.11.2012 a fost publicată Ordonanţă de urgenţă nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Actul normativ a intrat în vigoare la data publicării şi modifică punctual prevederi din: - O.G. nr.25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale CFR; - O.G. nr.30/2011 privind modificarea Codului fiscal – condiţii de autorizare antrepozit fiscal; - O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru instituţiile publice – se permite achiziţia de autoturisme de persoane; - O.G. nr.119/2011 privind preluarea de către ANAF de creanţe AVAS; - Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; - Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Legea nr.36/2008 privind privatizare societăţii „Automobile Craiova SA”. În prezentul articol detaliem: - condiţiile de autorizare a antrepozitului fiscal; - condiţiile în care se permit achiziţiile de autoturisme de către instituţiile publice; * Condiţii de ...

continuare →

Legea nr. 209/2012: Impozite locale pentru mijloacele de transport pe 2013 şi garanţii pentru eşalonarea la plată

În Monitorul Oficial nr. 772 din 16.11.2012 a fost publicată Legea nr. 209 din 13 Noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Actul normativ adoptă cu modificări O.G. nr 30/2011 pentru modificarea Codului fiscal şi prezintă doua secţiuni: - aprobarea nivelului taxelor locale datorate de contribuabili la bugetul local în anul 2013, pentru mijloacele de transport deţinute de aceştia; - modificarea (reducerea) nivelului garanţiilor pe care trebuie să le constituie un contribuabil ce a solicitat o eşalonare la plată a datoriilor bugetare pentru impozite şi taxe, neachitate la scadenţă, în cazul aprobării acestei facilităţi. În anul 2013, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm cubi, sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare astfel: - motorete, scutere, motociclete şi ...

continuare →

Despre Legea nr. 208/2012 şi modificarea condiţiilor de intrare/ieşire în sistemul de TVA la încasarea facturii

În Monitorul Oficial nr. 0772 din 15.11.2012 a fost publicată Legea nr. 208 din 13 Noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Legea nr. 208/2012, analizată în prezentul material, aprobă O.G. nr. 15/2012 pentru modificarea Codului fiscal şi modifică condiţiile de intrare şi iesire în sistemul de TVA la încasarea facturii. Nu sunt modificări conceptuale, însa trebuie ţinut cont de alte termene de depunere a declaraţiei  pentru intrarea şi ieşirea din sistemul de TVA la încasare. Legea mai stabileşte şi procedura de deducere a TVA între data la care persoana impozabilă avea obligaţia să intre/ iasă din sistemul de TVA la încasare şi data la care autoritatea fiscală înscrie/radiază această persoană din Registrul persoanelor cu sistemul TVA la încasare. Se păstreaza plafonul de 2.250.000 lei, pentru sistemul de TVA la încasare, iar persoanele impozabile ce au înregistrat în anul ...

continuare →

Despre modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Hotărârea nr. 1071 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0753 din 08.11.2012. Prin reglementările adoptate prin HG nr. 1071/2012 publicate în Monitorul Oficial nr. 753 din 08 noiembrie 2012 au fost modificate normele de aplicare a Codului fiscal. Actul normativ are un volum substanțial de 50 pagini și cuprinde prevederi aplicabile pentru calculul impozitului pe profit, TVA și câteva reglementări privind accizele. Secțiunea cea mai importantă a normelor este dedicată TVA și în special sistemului de TVA la încasarea facturii, aplicabil din ianuarie 2013. Reținem însă că sunt și alte secțiuni foarte importante aplicabile la TVA, cum ar fi modificarea reglementărilor privind TVA la bunuri degradate, distruse, sustrase, casate, ajustarea TVA pentru bunurile de capital și alte bunuri decât cele de capital, reformularea valorii ...

continuare →

Despre Ordinul MFP nr. 1460/2012 şi procedura de rectificare bugetară

În Monitorul Oficial 0750 din 06.11.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. Actul normative detaliază modul în care unităţile administrativ-teritoriale pot încasa sume de bani alocate acestora prin identificarea bugetară adoptată de OUG nr. 61/2012 privind modificarea legii bugetului de stat pe anul 2012. De asemenea, este detaliată şi procedura prin care operatorii economici care înregistrează datorii către bugetul de stat şi în aceeaşi perioadă fiscală, creanţe asupra unităţilor administrativ-teritoriale (autorităţi locale), pot compensa sumele de încasat de la instituţii publice şi primării cu datoriile către bugetele de stat. Procedura este destul de amplă şi riguroasă şi prevede şi unele obligaţii punctuale în seama solicitanţilor de fonduri. Astfel, cererea privind solicitarea de sume pentru echilibrarea bugetelor locale se depune de către ...

continuare →

Despre modul de închidere a anului 2012, din punctul de vedere al impozitului pe profit

Într-un articol anterior a fost prezentată Legea nr. 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 712 din 18 octombrie 2012. Actuala lege extinde, și pentru societățile agricole ce realizează majoritatea veniturilor din cultura cartofului, plata anuală a impozitului pe profit până la data de 25 februarie a anului următor, dată la care se depune și declarația anuală de impozit pe profit – 101. Având în vedere că nu mai sunt alte modificări aduse de recenta lege, consideram util să amintim modul de închidere a anului 2012, din punctul de vedere al impozitului pe profit. Reținem și faptul că, la stabilirea situației impozitului pe profit pentru închiderea anului 2012, vom avea o nouă procedură, ce nu a mai fost utilizată pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit. Cadrul normativ pentru declararea și plata impozitului pe profit ...

continuare →