28 Ianuarie, 2020

Despre autor  ⁄ Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Ţuca Zbârcea & Asociaţii este o firmă de avocatură de tip „full service”, având un portofoliu format din numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii pluridisciplinare prin intermediul echipei de avocaţi, propriilor divizii de specialitate sau reţelei de colaborări teritoriale şi internaţionale. Cu o echipă formată din peste 100 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti. Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Date de contact: Tel.: + 40 21 204 88 90, fax: + 40 21 204 88 99, e-mail: office@tuca.ro, web: www.tuca.ro.

Selecție privind evoluțiile la nivelul UE în domeniul protecției datelor – octombrie 2019

În această ediție:1. Legislația națională în domeniul protecției datelor.2. Sancțiuni pentru încălcarea RGPD3. Recomandări și standarde oficiale din Uniunea Europeană4. Jurisprudența UE5. Sfatul nostru 1. LEGISLAȚIEHotărârea Guvernului nr. 584/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO● Monitorul Oficial al României Partea I nr. 673 din 13 august 2019. ● Data intrării în vigoare: 13 august 2019 ● Aplicabilă de la: 27 august 2019Hotărârea reglementează înființarea CERT RO – în calitate de autoritate competentă la nivel național pentru securitatea rețelei și a sistemelor informatice care asigură servicii esențiale sau servicii digitale în sensul Legii nr. 362/2018. Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului● Monitorul Oficial al României Partea I nr. 736 din 9 septembrie 2019. ● Data intrării în vigoare: 9 septembrie 2019 ● Aplicabil de la: 2 octombrie 2019Regulamentul schimbă regulile privind cunoașterea clientelei. Printre altele, sunt ...

continuare →

Instrumente unionale adoptate și jurisprudența CJUE – selecție iulie 2019

Legislație Regulamentul (UE) 2019/942 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul EnergieiDată publicare JO UE: 14.06.2019 ● Dată intrare în vigoare: 04.07.2019 ● Se aplică de la: 04.07.2019 Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER) a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009, care a fost ulterior modificat prin Regulamentul (UE) nr. 347/2013.Scopul modificărilor aduse prin Regulament este de a spori eforturile pentru coordonarea politicilor energetice naționale cu cele ale țărilor învecinate și valorificarea oportunităților de comercializare a energiei electrice la nivel transfrontalier.ACER ar trebui să aibă un rol în elaborarea unei evaluări coordonate a adecvării resurselor la nivel european, în strânsă cooperare cu Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de energie electrică (ENTSO), pentru a evita problemele legate de ...

continuare →