18 Februarie, 2018

Au fost publicate şi modificările privind formularele 012 şi 013. Ce reţinem din noile prevederi?

În Monitorul Oficial nr. 41/2014 au fost publicate Ordinul nr. 3851/2013 pentru modificarea OpANAF nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ şi Ordinul nr. 3853/2013 privind modificarea OpANAF nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“.

Despre formularul 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“

Actul normativ analizat nu modifică formatul declarației, ci modifică scopul declarației. Ca regulă generală, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, începând cu 1 ianuarie 2013, pot opta pentru plata impozitului pe profit cu plăți anticipate egale efectuate trimestrial. Aceste plăți vor porni de la impozitul pe profit al anului precedent, regăsit în declarația anuală de impozit pe profit 101, care va fi actualizată cu indicele prețurilor de consum.

În anul următor, pentru primele trei trimestre se vor achita plăţi egale reprezentând o pătrime pornind de la baza mai sus descrisă, urmând să regularizeze impozitul pe profit până pe 25 martie, pentru întreg anul.

Opțiunea pentru acest sistem se depune până pe data de 31 ianuarie a anului următor și este valabilă minimum doi ani. Se recomandă utilizarea sistemului de către contribuabilii care estimează o creștere a profitului impozabil.

Sistemul nu poate fi utilizat de contribuabilii care au înregistrat pierdere fiscală în anul precedent, contribuabilii nou-înființați, contribuabilii aflați în inactivitate temporară.

De ce a fost necesară modificarea instrucțiunilor?

Începând cu 1 ianuarie 2014, societățile afiliate unor persoane juridice străine, care au modificat perioada exercițiului financiar, altul decât exercițiul calendaristic, pot avea și an fiscal diferit de exercițiul calendaristic.

Aceste persoane care au optat pentru un an fiscal modificat pot opta pentru sistemul plăților anticipate egale la declararea și plata impozitului pe profit.

În acest sens, vor notifica autoritățile fiscale prin depunerea formularului 012. Formularul se poate depune în termen de 30 zile de la începutul anului fiscal modificat.

Desigur, și în acest caz, utilizarea acestui sistem de plată a impozitului pe profit se va menține minimum doi ani.

Despre formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“

Începând cu 1 ianuarie 2014, și sediile permanente ale persoanelor juridice străine – care desfășoară activitate în România și dețin clădiri în patrimoniu – sunt în sfera impozitului pe construcții datorat la bugetul de stat – în procent de 1,5%, conform art. 296^33 din Codul fiscal.

Scopul formularului este actualizarea vectorului fiscal cu privire la acest impozit.

Desigur, reamintim că aceste sedii permanente pot fi plătitoare și de impozit pe profit, TVA, impozit pe salarii sau alte impozite și taxe specifice domeniului de activitate, caz în care se utilizează același formular pentru declararea sau modificarea vectorului fiscal.

Ca orice declarație de mențiuni sau de modificare a unei situații fiscale, aceasta trebuie declarată la autoritatea fiscală în termen de 30 de zile de la data constatării modificării.

Dacă aceste sedii permanente datorează către bugetul de stat impozitul pentru construcțiile deținute, vor depune la ANAF declarația până pe data de 30 ianuarie 2014.

form013nou
» Foto: Consultă noul formular 013 în Lege5 Online.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu