23 Aprilie, 2019

Atragerea răspunderii în solidar: Ce etape trebuie să respecte autorităţile fiscale?

Ordinul nr. 2869/2014 se află în sfera celor ce consolidează reglementările privind atragerea răspunderii în solidar a administratorului, atunci când acesta a provocat insolvența societății în scopul sustragerii de la plată a obligațiilor fiscale.

În acest context, amintim faptul că prevederile de la art. 27 și art. 28 din Codul de procedură fiscală permit angajarea răspunderii în solidar a tuturor persoanelor care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență.

Aceste persoane pot fi administratori, asociați, acționari, directori care au condus la insolvabilitatea societății, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, prin înstrăinarea sau ascunderea activelor, deturnarea clientelei etc.

ETAPE

În fapt, autoritățile fiscale pot pune în practică aceste prevederi de invocare a răspunderii în solidar prin procedura instituită de OpANAF nr. 127/2014, cu modificările ulterioare.

Astfel, acest temei normativ instituie mai multe etape până la angajarea răspunderii, inclusiv procedura de contestare. În principal, într-o situație de angajare a răspunderii în solidar, autoritățile fiscale trebuie să parcurgă următorii pași:

a) se identifică persoanele fizice sau juridice care au dobândit active de la debitorul declarat insolvabil;

b) se analizează legătura dintre transferul de active și cauza insolvenței;

c) se centralizează datele și se trece la valorificarea acestora;

d) se procedează la audierea persoanei împotriva căreia se va angaja răspunderea în solidar;

e) se analizează documentația și înscrisurile pe care persoana le prezintă în apărarea sa;

f) dacă dovezile prezentate de persoana împotriva căreia se angajează răspunderea în solidar nu sunt satisfăcătoare, se trece la emiterea deciziei de angajare a răspunderii în solidar și solicitare a plății sumelor datorate bugetului.

CONTESTAREA

Împotriva deciziei de angajare a răspunderii se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Depunerea contestației la autoritatea fiscală este o procedură administrativă, iar în cazul respingerii acesteia persoana interesată se va adresa instanței, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Ordinul nr. 2869/2014 aduce câteva precizări foarte importante privind depunerea contestației și modul în care se vor stinge creanțele fiscale, dacă persoana care răspunde în solidar efectuează plățile.

Contestația formulată de persoana interesată se depune la organul fiscal ce administrează debitorul principal (societatea aflată în insolvență). Aceasta trebuie să fie însoțită de un referat, care cuprinde propunerea de soluționare a acesteia.

Contestația va fi înaintată Comisiei de soluționare a contestațiilor, iar conducătorul comisiei are obligația să desemneze un secretar tehnic, care va organiza ședința de soluționare a contestației, a documentelor de întocmit și procedurilor de urmat.

Soluționarea contestației se va face prin decizia Comisiei de soluționare, ocazie cu care se poate decide aprobarea sau respingerea contestației.

Ulterior, decizia de aprobare sau de respingere a contestației va fi comunicată contestatarului, iar acesta va decide dacă urmează și altă cale de atac.

În cazul în care se colectează sume de la persoanele împotriva cărora s-a instituit măsura răspunderii în solidar, actul normativ dispune și modul de stingere a creanțelor debitorului principal.

În esență, și pentru aceste sume se păstrează aceeași ordine de stingere a datoriilor ca pentru distribuirea sumelor plătite la buget în mod voluntar.

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2014 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu