17 Februarie, 2018

Aţi aflat despre noile reglementări referitoare la antrepozitul de TVA?

Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată. Reglementări subsidiare au fost emise recent prin Ordinul MFP nr. 24/2014, în vigoare de la 21 ianuarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 47/2014, dată de la care se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.219/2006.

Prin acest ordin au fost aprobate Normele privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, s-a instituit Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestei Comisii.

Potrivit Normelor aprobate, antrepozitul de TVA, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, este:

a) pentru produse accizabile, orice locaţie situată în România, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 2063 pct. 4 din Codul fiscal;
b) pentru bunuri, altele decât cele de la lit. a), locaţiile definite ca atare prin Norme.

Antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată trebuie să fie autorizat să funcţioneze în această calitate de către Ministerul Finanţelor Publice, cu excepţia antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată pentru produse acizabile, pentru care autorizaţia de funcţionare ca antrepozit fiscal este valabilă în mod automat şi pentru funcţionarea ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată.

Autorizaţia de funcţionare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată pentru alte bunuri decât produsele accizabile se emite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin comisia instituită în acest scop prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Normele detaliază:

- procedura de urmat în vederea obţinerii autorizaţiei, pentru ca o locaţie să funcţioneze ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, precum şi documentaţia necesară ;
- condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea unui antrepozit de taxă pe valoarea adăugată;
- cerinţele obligatorii pentru un antrepozitar autorizat.

Autorizaţiile emise sunt nominale şi netransferabile, iar atunci când are loc vânzarea spaţiului utilizat ca antrepozit sau încetează contractul de închiriere/ concesionare/ administrare, autorizaţia nu se transferă noului deţinător al spaţiului.

În ce priveşte revocarea autorizării, reţinem dreptul Comisiei de a revoca autorizaţia pentru un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată şi în cazul în care i s-a adus la cunoştinţă că s-a pronunţat o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată pentru care autorizaţia a fost suspendată sau revocată, ori pentru care antrepozitarul autorizat renunţă la autorizaţie, se consideră că bunurile aflate în antrepozit la data suspendării, revocării sau renunţării încetează a mai fi plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată.

Persoanele impozabile care deţin bunuri într-un antrepozit de taxă pe valoarea adăugată pentru care autorizaţia a fost suspendată sau revocată, precum şi antrepozitarii autorizaţi care renunţă la autorizaţia pentru antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, trebuie să notifice organelor fiscale competente bunurile aflate în stoc în antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată la data suspendării, revocării sau renunţării.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S


comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu