23 Februarie, 2018

Aţi aflat de noutăţile fiscale privind societăţile holding din România?

În majoritatea statelor europene există reglementări speciale privind societăţile holding, destinate încurajării extinderii în străinătate a societăţilor înregistrate în aceste state (ex. Luxemburg, Cipru, Marea Britanie etc.).

În România nu există o legislaţie specială privind societăţile de tip holding, deşi există astfel de companii în ţara noastră. În lipsa unei definiţii oficiale, poate fi utilizată cea din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, potrivit căreia holding-ul reprezintă acea societate care deţine o cantitate suficientă din acţiunile altor societăţi (denumite filiale) pentru a putea exercita controlul asupra acestora.

De regulă, holding-ul stabileşte liniile strategice şi regulile de operare obligatorii pentru societăţile aflate sub controlul său, atât pe linie financiară şi de management, cât şi de comercializare a produselor/serviciilor. Totuşi, societatea holding nu anulează integral autonomia administrativă şi operaţională a filialelor.

Activitatea principală a societăţilor holding constă în deţinerea şi tranzacţionarea de acţiuni emise de diverse companii, în acelaşi stat sau în alte state. Totuşi, nu este obligatoriu ca o societate holding să se limiteze la deţinerea acţiunilor şi tranzacţionarea acţiunilor (societăţi holding ”pure”), aceasta putând desfăşura şi alte activităţi economice. În această ultimă variantă, societatea va avea dreptul de a deduce TVA aferent intrărilor realizate pentru activităţile economice taxabile (în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, societatea holding pură este considerată persoană neimpozabilă).

Începând cu anul 2014, legislaţia fiscală din România conţine o serie de avantaje acordate societăţilor holding, comparabile cu cele din state care au dezvoltat o legislaţie specifică în acest domeniu. Se pot menţiona astfel:
 
A) Scutirea de impozit pe profit a dividendelor

Dividendele plătite de filiale către societatea holding sunt, de regulă, exceptate de la plata impozitului pe profit sau supuse unui impozit pe profit redus. Această scutire/reducere este denumită în unele jurisidicţii participation exemption.

Practic, această facilitate a fost inclusă şi în legislaţia noastră ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, prin implementarea Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre (reformare), cu îndeplinirea unor condiţii specifice [1]. În plus, scutirea de impozit pe profit se aplică şi în cazul dividendelor primite de la o persoană juridică română.

Începând cu anul 2014, scutirea de impozit pe profit se aplică şi în cazul dividendelor primite de la filialele situate în state cu care România a încheiat convenţii de evitare a dublei impuneri. Scutirea se aplică dacă la data înregistrării veniturilor societatea-mamă deţine minimum 10% din capitalul social, pentru o perioadă de minimum un an.

B) Scutirea de impozit pe profit a câştigurilor de capital

Profitul realizat de societatea holding prin vânzarea acţiunilor pe care le deţine la filiale, de regulă, nu este supus impozitului pe profit în statul în care este înregistrată societeta holding ori impozitul pe câştigul astfel realizat este foarte redus.

Scutirea de impozit pe profit a câştigurilor de capital (din titluri de participare) a fost introdusă în legislaţia fiscală din România, începând cu 1 ianuarie 2014, prin OUG nr. 102/2013. Astfel, sunt neimpozabile în România veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri. Scutirea se aplică dacă la data vânzării/cesionării titlurilor de participare (inclusiv) societatea-mamă deţine minimum 10% din capitalul social, pentru o perioadă de minimum un an.

Scutirea de impozit pe profit se aplică în condiţii similare, şi în cazul veniturilor realizate din lichidarea unei alte persoane juridice române sau a unei persoane juridice străine situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri.

În plus, faţă de scutirile de impozit prevăzute mai sus, trebuie menţionate şi:

- scutirea de impozit cu reținere la sursă, conform art. 36 Cod fiscal, pentru dividendele plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române care deține minimum 10% din capitalul social al plătitorului dividendelor pe o perioadă de minimum un an, la data plății dividendelor;

-
amânarea impozitului pe profit aferent diferențelor favorabile de valoare a titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de participare, până la momentul înstrăinării acestora (prin cesiune cu titlu gratuit sau oneros, retragerea capitalului social sau lichidării persoanei juridice), cu excepția situațiilor în care se aplică o scutire de impozit.

Având în vedere facilităţile fiscale introduse în 2014, stabilirea societăţilor holding în România poate fi o opţiune de luat în considerare de către antreprenorii români faţă de alte jurisdicţii (ex. Cipru, Olanda). Un alt avantaj constă în costurile mai reduse de operare din România faţă de ţările menţionate, precum şi numărul mare de convenţii de evitare a dublei impuneri încheiate cu alte state.

Pentru autorităţile fiscale, beneficiile introducerii unui regim juridic şi fiscal special pentru societăţile holding sunt, mai degrabă, de ordin comercial decât de ordin fiscal (al colectării veniturilor). Totuşi, introducerea de facilităţi fiscale încurajează stabilirea societăţilor holding în România şi nu în alte state. Nu trebuie uitat că România poate deveni o jurisdicţie atractivă pentru societăţile holding, numai sub condiţia asigurării unei stabilităţi economice şi fiscale confortabile pentru investitorii autohtoni.


[1] Condiţiile prevăzute de Directivă sunt:

-  societatea-mamă, persoană juridică română (conform art. 7 Cod fiscal) plăteşte impozit pe profit conform titlului II Cod fiscal, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

-  societatea-mamă deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice, situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

-  la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia de minimum 10% pe o perioadă de minim un an.

——(P)——

Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Emilian Duca

Emilian Duca are o experiență de peste 20 de ani, atât în mediul privat, cât și în administrația de stat. Este membru al Camerei Consultanților Fiscali din România şi autor de articole și cărți de specialitate. Participă frecvent ca lector la conferințe, seminarii și emisiuni TV pe teme economice și fiscale.

Fara comentarii

Scrie un comentariu