23 Aprilie, 2019

ATENŢIE! Nu uitaţi de ultimele obligaţii fiscale ale lunii! Termenul-limită este 25 iulie

Până pe 25 iulie, contribuabilii au de depus mai multe formulare fiscale şi de efectuat anumite plăţi, conform Calendarului fiscal Lege5.

Pentru a afla ce contribuabili sunt vizaţi şi pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Atenţie! Înainte de toate, nu uităţi că 21 iulie este termenul-limită pentru depunerea decontului special de TVA pentru trimestrul precedent.

Lista obligaţiilor cu termen-limită 25 iulie include:

- Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare;

- Formular 100
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

- Formular 101
– Declaraţie privind impozitul pe profitul obţinut de fiecare sediu permanent;

- Formular 104
– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent;

- Formular 208
– Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal – aferente semestrului precedent;

- Formular 112
– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă / pentru trimestrul precedent;

- Formular 224
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă;

- Formular 300
– Decont de taxă pe valoarea adăugată;

- Formular 301
– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă;

- Formular 307
– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;

- Formular 311
– Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal;

- Formular 390 VIES
– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută;

- Formular 394
– Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional;

- Depunerea Declaraţiei
privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;

- Plata
impozitului reţinut la sursă în luna precedentă;

- Efectuarea plăţii
cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă;

- Efectuarea plăţii
anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată);

- Calculul şi plata
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculează impozitul (prin formularul 100);

- Plata
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator respectiv de către agenţiile de ocuparea a forţei de muncă pentru şomeri;

- Cererea
de restituire a accizelor de către importatori – pentru trimestrul precedent;

- Cererea
de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent.

————————————(P)————————————

În Lege5 Online, Calendarul fiscal poate fi personalizat în funcţie de domeniul de activitate în care lucraţi, însă există şi posibilitatea de a crea propriile calendare. Totodată, puteţi seta alerte pentru obligaţiile trecute în calendare.

Aflaţi mai multe despre Calendarul fiscal Lege5 de AICI.

calfis25iul14

Foto articol: Stock Vault

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu