Prin Ordinul INS nr. 569/2014 se reactualizează procedura efectivă de completare a declarației INTRASTAT și se enumeră punctual situațiile în care o tranzacție intracomunitară se va raporta în această declarație sau operatorul economic este scutit la declarare.

Reamintim faptul că plafonul achizițiilor intracomunitare de la care avem obligația completării declarației este suma de 500.000 lei, respectiv pentru livrări intracomunitare suma de 900.000 lei, plafon valabil și în anul 2015.

Cu toate acestea, NU toate tranzacțiile cu transport intracomunitar de bunuri se vor declara în declarația INSTRASTAT.

În ce situații NU se necesită raportarea unei tranzacții intracomunitare în declarația INTRASTAT?

Aceste situații sunt:

a) comerțul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) mișcări temporare de bunuri;

d) mișcări de bunuri pentru/după reparații și/sau întreținere;

e) schimbul de bunuri cu teritorii ale statelor membre, ce nu aparțin teritoriului statistic al statelor membre;

f) schimbul de bunuri în cadrul comerțului triunghiular, în situația în care bunurile nu intră pe teritoriul României, respectiv ne referim la o livrare triunghiulară din punctul de vedere al TVA, când România este al doilea stat membru, iar operatorul din România este cumpărător revânzător, iar transportul este din primul stat în cel de-al treilea.

Ce tranzacții se declară în declarația INTRASTAT?

Declarația INTRASTAT trebuie întocmită pentru achiziții și livrări intracomunitare, în următoarele situații:

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate și sunt destinate utilizării, consumului, investiției sau revânzării;

b) mișcări de bunuri fără transfer de proprietate, cum sunt transfer de stocuri, mișcări de bunuri înainte și după procesare;

c) returnarea de bunuri;

d) mișcări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operațional cu o durată mai mare de 2 ani.

Se păstrează termenul de depunere al declarației INTRASTAT până pe data de 15 a lunii următoare, iar aceasta se poate depune fie prin e-mail, fie utilizând aplicația on-line.

Reamintim și faptul că declarația se depune separat pentru cele două fluxuri, de introduceri/achiziții intracomunitare și de expedieri/livrări intracomunitare.

Ordinul conține și nomenclatorul țărilor și teritoriilor făcând parte din Comunitate aflate în sfera raportării, nomenclatorul condițiilor de livrare INCOTERMS, precum și lista bunurilor excluse din statisticile de comerț cu bunuri între state membre ale Uniunii Europene.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here