Semnalăm, mai jos, modificări la Codul fiscal 2015, cu aplicare de la 1 ianuarie, aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 923/2015.

Modificările la Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, în vigoare din 2016 au fost considerate necesare pentru clarificarea unor chestiuni de natură tehnică referitoare la nivelului bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii, raportată la nivelul punctului de pensie, în situaţiile în care acesta conţine fracţiuni de leu. Executivul are în vedere, pe această cale, să evite unele dificultăţi în stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii plătite de Casa Naţională de Pensii Publice şi alte entităţi care plătesc venituri din pensii şi în consecinţă, stabilirea eronată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Baza de calcul a CASS

O primă modificare afectează Capitolul privind contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, mai exact secţiunea care tratează despre baza de calcul al CASS datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statului.

Astfel, dacă principiul, rămas acelaşi, prevede că, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie, stabilit pentru anul fiscal respectiv, prin noua redactare contribuţia de CASS o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv. Reglementarea priveşte persoanele fizice cu venituri din pensii şi de cele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

CASS la venituri dintr-un alt stat

Modificarea se regăseşte în dispoziţiile privind stabilirea, plata şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, veniturilor din pensii, în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice aflate sub protecţia sau în custodia statului, precum şi în cazul persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state.

Urmând aceeaşi soluţie tehnică ca mai sus, prin modificarea dispoziţiilor în materie calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii care depăşesc, lunar, valoarea întregită la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se realizează de către organul fiscal competent.

Reamintim că, potrivit art. 130 din noul Cod fiscal, contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare, potrivit declaraţiei specifice, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului. Dispoziţiile privesc impozitarea veniturilor obţinute din străinătate de persoane fizice rezidente române, cu domiciliul în România, a veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara ţării, precum şi persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă şi care sunt supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la care acestea devin rezidente în România.

În cazul în care venitul net annual este estimat sau se calculează pe norma de venit, contribuabilii, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal, sunt obligaţi să depună la organul fiscal competent o declaraţie referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum şi cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declaraţia privind venitul estimat/norma de venit completată corespunzător.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul în format PDF de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here