18 August, 2017

ATENŢIE! Fiscul a modificat formularele pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2016

OpANAF nr. 3695/2016 actualizează formularele de declarații pe care le vor completa contribuabilii persoane fizice, sau plătitorii de venituri către persoanele fizice, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2016, data intrării în vigoare a noului Cod fiscal.

Ce-a mai semnificativă modificare este adusă modului de utilizare pentru Declarația 205 – Declarație informativă cu impozitul reținut la sursă. În aceasta nu se mai declară veniturile din salarii și impozitul pe venitul din salarii.

Foarte important! Declarația 205 se depune pentru celelalte venituri ale persoanei fizice impozitate la sursă (dividende, dobânzi, venituri din premii, venituri din alte surse, etc).

O altă modificare se referă la declarația cu veniturile realizate de nerezidenți în sfera impozitării în România. Pentru prima dată în ultimii ani această declarație este numerotată și de acum o vom cunoaște ca Declarația 207 – „Declaraţie  informativă  privind  impozitul  reţinut la  sursă/veniturile  scutite,  pe  beneficiari  de  venit nerezidenţi”.

Să analizăm ce formulare au fost modificate, datele limită până la care trebuie efectuată depunerea la autoritatea fiscală și principalele obligații în legătură cu aceste proceduri. Sunt modificate următoarele formulare și declarații:

 • 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”
 • 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”
 • 204  „Declaraţie  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică …”  
 • 205   „Declaraţie  informativă  privind  impozitul  reţinut  la  sursă…”
 • 207  „Declaraţie  informativă  privind  impozitul  reţinut la  sursă/veniturile  scutite,  pe  beneficiari  de  venit nerezidenţi”
 • 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii ”
 • 250  „Decizie  de  impunere  anuală pentru  veniturile  realizate  din  România  de  persoanele  fizice“
 • 251  „Decizie  de  impunere  anuală  pentru  veniturile  realizate  din  străinătate  de  persoanele  fizice”

Formularul 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din România” aferent anului 2016 se depune până în data de 25 mai 2017 inclusiv. Se declară următoarele categorii de venituri:

 • activităţi independente;
 • cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
 • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
 • piscicultură şi/sau silvicultură;
 • transferul titlurilor de valoare şi orice  alte operaţiuni cu instrumente financiare;
 • jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
 • alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Notă: depun declarația și persoanele cu handicap scutite de impozit dacă realizează aceste venituri.

Formularul 204 – „Declaraţie  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără personalitate  juridică …”. Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente, activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi  agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Termen de depunere și responsabilitate: se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare.

Notă: ulterior, fiecare participant la asociere declară veniturile primite conform procedurii aplicabile pentru fiecare tipuri de venituri!

Formularul 205  – „Declaraţie  informativă  privind  impozitul  reţinut  la  sursă…”. Pentru anul 2016 termenul de depunere este data de 28 februarie 2017 inclusiv. Declarația se depune de plătitorii de venituri ce achita către persoane fizice urmatoarele tipuri de venituri:

 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi;
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc cu impunere finală;
 • venituri din alte surse.

De reținut: În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pentru fiecare beneficiar.

Formularul 207 – „Declaraţie  informativă  privind  impozitul  reţinut la  sursă/veniturile  scutite,  pe  beneficiari  de  venit nerezidenţi”. Declarația aferentă anului 2016 se va depune până în data de 28 februarie 2017.

 • Principalele venituri realizate de nerezidenți în sfera declarației sunt:
 • enituri din dividende  si venituri din dobânzi;
 • venituri din redevenţe și venituri din comisioane;
 • venituri din activităţi sportive şi de divertisment;
 • venituri din consultanță și management;
 • venituri din servicii prestate pe teritoriul României.

Foarte important: Declarația 207 este încadrată de legiutor în categoria celor ,,informative”. În cazul nedepunerii la termen a declarației, amenzile sunt dintre cele mai aspre, amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.

Formularul 230 –  „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”. Și în anul 2017 salariații, pensionarii pot redirecționa 2% din impozitul anual către o entitate cu rol social. Cererea se poate depune la autoritatea fiscală până în data de 25 mai 2017 inclusiv.

Notă: are această posibilitate și PFA prin formularul 200.

Formularul 250 – „Decizie  de  impunere  anuală pentru  veniturile  realizate  din  România  de  persoanele  fizice“  și Formularul 251  – „Decizie  de  impunere  anuală  pentru  veniturile  realizate  din  străinătate  de  persoanele  fizice” sunt emise de autoritatea fiscală și reprezintă acte administrative cu caracter executoriu.

Cel mai târziu, până în data de 15 septembrie 2017 vor fi emise deciziile de impunere pentru anul 2016, conform ordinului analizat. Contribuabilii au tremen de 60 de zile, de la comunicare, să achite impozitele datorate.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu