15 Septembrie, 2019

ATENŢIE! Declaraţia anuală de impozit pe profit a fost modificată

Ieri a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul ANAF nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Actul normativ analizat intervine asupra actualelor reglementări, astfel:

  • se actualizează “Declarația privind impozitul pe profit cod 14.13.01.04”, ocazie cu care se aprobă un nou formular al declarației anuale de impozit pe profit formular 101;
  • se modifică procedura de declarare pentru mai multe categorii de impozite declarate la buget prin formularul „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat cod 14.13.01.99/bs”.

Noile prevederi se referă în principal la declararea impozitului pe venitul din dividende distribuite la persoanele fizice, impozitul pe venitul din dobânzi, impozitul pe venitul din premii, impozitul pe veniturile din alte surse datorat de persoanele fizice.

Tot acest act normativ modifică modul de declarare la bugetul de stat a contribuției pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cunoscută ca taxa claw-back.

Câteva aspecte privind fiecare dintre aceste formulare

Declarația privind impozitul pe profit anual 101 se va depune în funcție de regimul fiscal al contribuabilului, astfel:

  • până în data de 25 februarie 2015, de către asociații și fundații, persoane fără scop patrimonial;
  • până în data de 25 februarie 2015, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit care obțin majoritatea veniturilor din cultura cerealelor, cultura plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură;
  • până în data de 25 martie 2015, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, ce au exercițiul fiscal același cu anul calendaristic. În această categorie, regăsim marea majoritate a contribuabililor plătitori de impozit pe profit;
  • contribuabilii plătitori de impozit pe profit, ce au un exercițiu fiscal diferit de exercițiul calendaristic, depun declarația 101 până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea exercițiului fiscal modificat;
  • persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare pe parcursul anului, au obligația să depună Declarația anuală de impozit pe profit până cel târziu la data depunerii situațiilor financiare lichidative.

De ce este necesară modificarea declarației 101?

Modificarea actualului formular s-a impus din următoarele considerente principale:

  • existența scutirii la plată a profitului reinvestit, aplicabilă de la 1 iulie 2014;
  • existența mai multor categorii de venituri neimpozabile introduse în legislație de la 01 ianuarie 2014, cum ar fi veniturile din cedarea participațiilor la o societate afiliată din România sau din Comunitate, când cedentul deține mai mult de 10% din capitalul social al societății la care se cesionează participația, pe o perioadă mai mare de 1 an;
  • alte situații punctuale, cum ar fi deducerea unei sponsorizări pe o perioadă de 7 ani sau o nouă procedură de înregistrare a cheltuielii cu ajustarea TVA când legislația taxei pe valoarea adăugată o impune.

Ca și în anii precedenți, declarația se poate depune la organul fiscal competent, în format pdf cu fișier xml atașat, direct la registratura organului fiscal, pe suport CD și hărtie sau prin transmitere electronică la distanță.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu