20 Iulie, 2019

ACTUALIZARE. Admiterea în barou 2014: Cele mai multe barouri au afişat online rezultatele verificării dosarelor

ACTUALIZARE (24 sep): Rezultatele finale ale examenului de primire în profesia de avocat au fost publicate. Mai multe informaţii găsiţi în acest articol.
__________

ACTUALIZARE (27 aug):
O bună parte dintre barouri au afişat online rezultatele verificării dosarelor candidaţilor pentru examenul de primire în profesia de avocat, care este programat pentru 15 septembrie 2014.

Rezultatele disponibile online pot fi accesate în tabelul de mai jos.

NR. CRT.

BAROUL

VERIFICARE DOSARE

1

Alba

-

2

Arad

Rezultate [click]

3

Argeş

Rezultate

4

Bacău

Rezultate

5

Bihor

Rezultate

6

Bistriţa-Năsăud

Rezultate

7

Botoşani

-

8

Braşov

Rezultate

9

Brăila

-

10

Bucureşti

Rezultate

11

Buzău

-

12

Caraş-Severin

-

13

Călăraşi

Rezultate

14

Cluj

-

15

Constanţa

Rezultate

16

Covasna

Rezultate

17

Dâmboviţa

Rezultate

18

Dolj

Rezultate

19

Galaţi

Rezultate

20

Giurgiu

-

21

Gorj

Rezultate

22

Harghita

Rezultate

23

Hunedoara

Rezultate

24

Ialomiţa

-

25

Iaşi

Rezultate

26

Ilfov

Rezultate

27

Mara­mureş

Rezultate

28

Mehedinţi

Rezultate

29

Mureş

Rezultate

30

Neamţ

Rezultate

31

Olt

Rezultate

32

Prahova

Rezultate

33

Satu-Mare

-

34

Sălaj

-

35

Sibiu

Rezultate

36

Suceava

Rezultate

37

Teleorman

-

38

Timiş

Rezultate

39

Tulcea

-

40

Vaslui

-

41

Vâlcea

Rezultate

42

Vrancea

Rezultate


Atenţie! UNBR a făcut recent modificări privind examenul de primire în profesie. Puteţi citi mai multe în articolul acesta.
__________

ŞTIREA INIŢIALĂ (16 iul): Înscrierile la examenul de primire în profesia de avocat se vor desfăşura în prima jumătate a lunii august, Baroul Bucureşti publicând în acest sens un anunţ cu detaliile referitoare la procedura ce trebuie urmată de către candidaţi.

Astfel, aceştia se pot înscrie pentru examenul de admitere în barou, sesiunea septembrie, în perioada 1- 18 august 2014, în intervalul orar 10:00-14:00, la sediul Baroului (Str. Dumitru Râureanu, nr. 3, sector 5), et. 5, camera 502.

Atenţie! Termenul final de înscriere este luni, 18 august 2014, ora 16:00.

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere?

Înscrierea candidaţilor se va realiza distinct, în funcţie de calitatea pe care aceştia o vor obţine, în urma promovării examenului – avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în două exemplare (unul conţinând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale şi copii certificate şi altul conţinând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar) şi va conţine cererea-tip însoţită de actele prevăzute de Regulamentul de examen.

Atenţie! Cererea-tip de înscriere se poate descărca de AICI sau se poate ridica de la secretariatul baroului.

Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

  • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică*
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.   

Notă: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează actele enumerate mai sus, precum şi dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior. 

Modificări în formatul examenului

Potrivit Hotărârii UNBR nr. 962/2014 (PDF), examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice va avea o probă unică ce va consta într-un test grilă cu 100 de întrebări.

Mai multe detalii despre aceste modificări şi tematica de examen puteţi afla din articolul „UNBR modifică examenul de primire în profesia de avocat”.

Taxa de examen

Potrivit anunţului publicat de Baroul Bucureşti, taxa de examen este de 800 de lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

Sursa: Baroul Bucureşti | Foto: Free Images

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu