Au fost modificate reglementările privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, date prin Legea nr. 656/2002, astfel încât să fie compatibile cu normele comunitare în ce priveşte transmiterea informaţiilor şi măsurile de prevenire.

Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 415 din 06 iunie 2017 şi este în vigoare de la data de 9 iunie.

Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
BNR sau, după caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să informeze de îndată Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (în continuare « Oficiul ») cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor financiar bancare între rezidenţi şi nerezidenţi, precum şi între nerezidenţi, constând în operaţiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operaţiunile de schimb valutar, dacă operaţiunile sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista unică administrată de MFP, cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârșirea sau finanţarea actelor de terorism.

BNR sau ASF comunică şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectivă.

ANAF comunică lunar Oficiului toate informaţiile pe care le deţine, potrivit legii, în legătură cu declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în valută şi/sau în moneda naţională, care este egal sau depăşeşte limita de 10.000 euro, stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Uniune, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune. ANAF este obligată să comunice Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informaţiile legate de suspiciunile de spălare de banii sau finanţare a terorismului ce sunt identificate în cursul activităţii specifice.

Persoanele prevăzute la art. 10 din Legea nr. 656/2002 transmit Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, în termen de 48 de ore de la data primirii cererii.

Verificarea şi controlul asupra procedurilor de urmărire
Au atribuţii autorităţi şi structuri, după caz:
  • BNR sau ASF, pentru persoanele supuse supravegherii prudenţiale a acestora, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în ţara de origine;
  • ANAF şi alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal, conform legii; ANAF are atribuţii inclusiv pentru entităţile care efectuează activităţi de schimb valutar, cu excepţia celor supravegheate de BNR sau ASF;
  • structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 10 lit. e) și f);
  • Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 10, cu excepţia celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează de autorităţile şi structurile prevăzute la lit. a).
DE REŢINUT că personalul Oficiului, inclusiv personalul detaşat, are obligaţia de a nu transmite informaţiile primite în timpul activităţi decât în condiţiile legii. Obligația se menţine şi după încetarea funcţiei, pe termen nelimitat.
 
Comunicarea cu autorităţile comunitare
Ca reglementare nouă în lege, autorităţile de supraveghere prudenţială informează, după caz, Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, asupra unor cazuri de aplicare a reglementărilor naţionale, pentru coerenţă în spaţiul comunitar.

Autorităţile de supraveghere prudenţială transmit, după caz, Autorităţii europene de supraveghere, respectiv Autorităţii bancare europene, Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe, informaţii din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Autorităţile de supraveghere prudenţială cooperează, după caz, cu autorităţile europene de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe şi transmit acestora informaţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului.

În scopul realizării informărilor, Oficiul furnizează autorităţilor de supraveghere prudenţială informaţiile ce fac obiectul transmiterii către Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe.
 
Ai nevoie de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here