24 Februarie, 2018

Aşezarea sarcinilor fiscale pe principiul proporţionalităţii este corectă?

Întrebarea ar putea fi formulată şi altfel, pentru a vedea dacă, prin grilele stabilite pentru plata impozitului minim garantat, are loc o discriminare a societăţilor comerciale pe criteriul cifrei de afaceri.

Discuţia are ca temei art. 18 alin. (1) din Codul fiscal, despre impozitul minim, şi care prevede:

Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

Într-o cauză judecată la Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi având ca obiect o acţiune în constatare, societatea pârâtă a invocat excepţia de neconstituţionalitate apreciind, printre altele, că prin această dispoziţie sunt discriminate societăţile comerciale pe criteriul cifrei de afaceri prin grilele stabilite pentru plata impozitului minim garantat, ceea ce duce, implicit, la o aşezare injustă a sarcinilor fiscale.

Critica de neconstituţionalitate are în vedere, la origine, Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009. Actul normativ a modificat, prin art. 32 pct.1, articolul 18 din Codul fiscal, astfel cum este reprodus mai sus. Or, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate merge mai departe apreciind şi că nu este respectat principiul neretroactivităţii legii, ajungându-se astfel la plata unui impozit nedatorat, întrucât baza de calcul a impozitului minim pentru anul 2009 este constituită din veniturile totale înregistrate în anul 2008.

În acest sens, sunt invocate dispoziţiile art. 40 din O.U.G. nr. 34/2009, potrivit cărora “prevederile art. 32-34 intră în vigoare la data de 1 mai 2009”.

Discriminarea pe criteriul cifrei de afaceri

În ceea ce priveşte critica potrivit căreia se creează o discriminare între societăţile comerciale pe criteriul cifrei de afaceri, Curtea Constituţională a reţinut că aceasta nu este întemeiată. Astfel, stabilirea obligaţiei de plată a impozitelor şi taxelor locale, precum şi scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri ori venituri sau pentru anumite categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul aşezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 alin. (2) din Constituţie.

Principiul constituţional al justei aşezări a sarcinilor fiscale implică un complex de condiţii de care legiuitorul este ţinut să le respecte atunci când instituie anumite obligaţii fiscale în sarcina contribuabililor. Fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu diferenţieze pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni. Prin urmare, aşezarea justă a sarcinilor fiscale trebuie să reflecte însuşi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situaţii identice şi să ţină cont, în acelaşi timp, de capacitatea contributivă a contribuabililor, luând în considerare elementele ce caracterizează situaţia individuală şi sarcinile sociale ale acestora.

Astfel, concluzionează Curtea, este normal ca o societate comercială care are o cifră de afaceri mai mare şi implicit un profit mai mare să plătească un impozit mai mare, acest fapt fiind tocmai o expresie a aşezării juste a sarcinilor fiscale.

Neretroactivitatea legii

Examinând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, Curtea face trimitere la art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, text de principiu ce consfinţeşte regula modificării şi completării sale cu şase luni înainte de data intrării în vigoare a normelor modificatoare şi, prin urmare, pot apărea excepţii de la această regulă, fiind permise nu numai de Codul fiscal, ci şi de art. 115 alin. (4) din Constituţie.

Curtea a respins, ca neîntemeiată, critica de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 540/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 101/2014, unde găsiţi argumentaţiile şi analiza integrală care a condus la această concluzie.

Două menţiuni

O primă menţiune priveşte Normele de aplicare a art. 18 Cod fiscal, privind impozitul minim, Norme care la punctul 11 aduc precizările necesare, redate în caseta foto nr. 1 de mai jos.

casnorme1

O a doua menţiune: Anterior sesizării Curţii, în Monitorul Oficial nr. 669 din 30 septembrie 2010 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit art. II din ordonanţa de urgenţă, aceasta a intrat în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2010. Potrivit art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010, art. 18 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal s-a abrogat. Deşi nu mai sunt în vigoare, dispoziţiile art. 18 alin. (2) – (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal îşi produc în continuare efectele juridice, chiar dacă ele nu mai sunt în vigoare.

În caseta foto nr. 2 de mai jos găsiţi şi textele alineatelor 2-4 ale art. 18, în prezent abrogate.

casCF2

——————(P)——————


Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu