O propunere legislativă depusă la Senat prevede un principiu de bază al politicii fiscale, și anume cel al prevenției, al consilierii, înainte de aplicarea unor măsuri punitive. Inițiatorii proiectului legislativ susțin, în expunerea de motive, că cetățenii și firmele au din ce în ce mai multă nevoie de asistență din partea angajaților ANAF, deoarece procedurile instituțiilor sunt încâlcite și învechite, iar Codul Fiscal se modifică mereu:

Urmărind acest principiu punitiv învechit, ANAF favorizează închiderea unor companii (…). Tocmai de aceea, consider că ceea ce se întâmplă acum cu controalele ANAF constituie o problemă de abordare care ține de secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea”. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prevede adăugarea unui singur articol de lege – Dreptul la consiliere (îndrumare). Codul de procedură fiscal prevede deja, la art.9. dreptul de a fi ascultat, prin care contribuabilul are posibilitatea de a/și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante. Noul articol de lege ar obliga ANAF ca după constatarea unor nereguli, să-l îndrume pe contribuabili și să-l aștepte cel puțin 10 zile să îndrepte neregulile constatate.

Art. 9.1 1) Organele fiscale au obligația ca, de la derularea inspecției fiscale și până la aplicarea sancțiunii, să consilieze contribuabilii în vederea remedierii aspectelor neconforme.

2) Pentru realizarea consilierii, organul de control încheie un proces-verbal care face referire la aspectele neconforme și se stabilesc termenele de remediere. Controlul se reia într-un interval de timp ce nu poate fi mai mic de 10 zile.

3) Sancțiunile fiscale și oricare alte dispoziții obligatorii înscrise în actul de control sunt nule de drept, dacă s-au dispus fără întocmirea procesului-verbal prealabil, cu acordarea termenului de remediere.

4) Organele fiscale care, prin efectul legii, pot efectua un control inopinat, conform art. 134, sau când sunt sesizate sau se autosesizează/constată fapte flagrante, se exceptează de la procedura consilierii.”

Proiectul legislativ trebuie votat mai întâi în plenul Senatului, după ce va fi analizat în comisiile de specialitate, apoi în plenul Camerei Deputaților. Dacă trece de Parlament, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial, pentru a intra în vigoare.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here